Økonomi

Avdelingen har ansvar for økonomi og regnskap, fakturering og lønn.

Avdelingsleder økonomi