Plan og utvikling

Avdelingen har ansvar for oppfølging av rammebetingelser og regelverk angående  avfallshåndtering, og utarbeidelse av avfallsplaner og forskrifter innenfor området.

Avdelingen koordinerer Avfall Sørs arbeid med utvikling og analyser i forhold til miljø, samfunn, ombruk og materialgjenvinning.

Avdelingsleder Plan og utvikling