Styret i Avfall Sør AS

Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem - ansattes representant
99 26 96 10
Rune Johansen
Styremedlem - ansattes representant
38 18 53 90/906 65 635