Styret i Avfall Sør Eiendom AS

Administrerende direktør
95 11 89 99
Britt G. Iversen
Avdelingsleder Gjenvinning og behandling
Frode Rosland
Seniorrådgiver
97 05 00 51