Styret i Avfall Sør Eiendom AS

Administrerende direktør
38 17 70 77 / 95 11 89 99
Britt G. Iversen
Avdelingsleder Gjenvinning og behandling
38 17 70 72 / 90 07 32 33
Frode Rosland
Seniorrådgiver
97 05 00 51