Styret i Avfall Sør Eiendom Mjåvann AS

Administrerende direktør
38 17 70 77/95 11 89 99
Britt G. Iversen
Avdelingsleder Gjenvinning og behandling
38 17 70 72 / 900 73 233
Frode Rosland
Spesialrådgiver
38 10 26 68 / 970 50 051