Styret i Avfall Sør Næring AS

Styrets leder
95 11 89 99
Styremedlem
Styremedlem
Britt G. Iversen
Styremedlem
90 07 32 33
Styremedlem
95 21 21 39