Hjemmekompostering er et alternativ til dunk for bioavfall.  Kompostering er både nyttig og morsomt.  Alt organisk avfall fra kjøkken og hage kan komposteres, og du får flott næringsrik jord tilbake.

For å drive med hjemmekompostering kreves det at du er motivert for litt egeninnsats. Komposten må etterses og bearbeides for å få et godt sluttprodukt.  Du må også disponere nok hageareal til å kunne bruke komposten du produserer

Hver innbygger i Kristiansand og Vennesla kaster omlag 30 kilo spiselig mat i løpet av ett år

Hver av oss kaster mat tilsvarende 2700 kroner - rett i søppelkassa hvert år

Planlegg innkjøp og ha god oversikt i kjøleskapet. Best før betyr ofte god etter.