Bruk gjennomsiktige sekker

Når du leverer avfall på gjenvinningsstasjonen, må du ha det løst eller oppi gjennomsiktige sekker. Det er tre hovedgrunner til at vi sier NEI TAKK til sorte sekker:

1. Gjenvinning

Mye av restavfallet kunne ha vært sortert bedre og gått til materialgjenvinning.  Innbyggerne sorterer bedre når sekkene er gjennomsiktige.

2. Brann

Farlig avfall, batterier og elektronisk avfall skal ikke i restavfallet på grunn av brannfare. Gjennomsiktige sekker gjør det vanskeligere å gjemme dette i restavfallet.

3. Gebyr

Bedre sortering gjør at vi klarer å holde gebyrene nede. Det betyr at mindre restavfall betyr bedre økonomi for både deg og oss.

Forbudet mot sorte sekker skal:

  • redusere risiko for at branner oppstår
  • sikre riktig håndtering av miljøgifter
  • sikre at mest mulig avfall blir korrekt kildesortert og går til gjenvinning
  • øke sikkerheten til de som jobber på gjenvinningsstasjonene
  • innfri miljøkrav og tillatelse fra miljømyndighetene
  • sikre et rettferdig renovasjonsgebyr

Spørsmål og svar

Ruller med gjennomsiktige avfallssekker får du kjøpt i de aller fleste butikkjeder og byggvarehus. De koster fra kr. 24,90 for en rull. Ruller selges med ulikt antall plastsekker, volum og kvalitet/tykkelse.

Når du leverer på gjenvinningsstasjonen er følgende eksempler på brennbart restavfall:
Presenninger, vednett, EPS (Isopor m.v.), isolasjon (Glava m.v.), tau, stroppebånd, glanset gavepapir, gummi, hageslanger, lær, skitne tekstiler, ødelagte plastmøbler og andre ødelagte produkter av plast.

Du kan bruke dem til lagring hjemme. Hvis du ikke skal bruke dem mer, kan du kaste sekkene i restavfallsdunken din hjemme.