Posebyen - nedgravde avfallsstasjonerFra 1.mai 2017 ble ny gebyrmodell testet ut. Denne skal gjøre løsningen rimeligere for de som kaster lite avfall, og det skal lønne seg å sortere avfallet. Modellen går ut på at det betales et lavere fastgebyr enn forespeilet, samt et variabelt gebyr etter hvor mange ganger dere åpner innkastluken for restavfall.

Det nye faste årsgebyret er på 3084,- per standard boenhet. Det inkluderer fri bruk av innkastene for bioavfall, papp og papir, plastemballasje og glass- og metallemballasje, samt bioposer og 13 innkast med restavfall per kvartal. Har dere behov for å kaste mer restavfall, vil det koste 8 kroner per gang. 

Det gjenstår to nedgravde avfallsstasjoner og fortausutvidelser i Rådhusgata (punkt 4 og 18) i Posebyen. 

Har du spørsmål eller kommentarer - benytt vårt kontaktskjema

Spørsmål & svar

1
Jeg klarer meg ikke med 1-2 poser restavfall i uka. Hva gjør jeg da?

Det er ingen begrensing i hvor mange ganger du kan åpne restavfallsluken. Men dersom du kaster ofte, må du betale mer. Dersom du kaster annenhver dag vil det koste 20 kroner ekstra i uken, det vil si 1000 kroner mer i løpet av et år. Det tilsvarer både mengde og kostnad som et normalabonnement (tømming av liten grå dunk annenhver uke). Det er også lurt å tenke på at plastemballasje tar veldig mye av plassen i restavfallet. Dersom dette sorteres ut halveres gjerne mengden som må kastes som restavfall! Bra for miljøet og billigere for deg!

2
Jeg har en enebolig med hybel. Hva må jeg betale og hvor mange innkast av restavfall blir inkludert?

Du vil betale full sats på 3084,- per år for hovedboenheten. I tillegg vil du betale et abonnement på 2207,- per år for hybelen. Hovedboenheten og hybelen får inkludert 13 innkast av restavfall hver per kvartal. For ekstra bruk betales et variabelt gebyr på 8 kroner per innkast av restavfall. For de andre avfallstyper er ekstra bruk gratis. Nøkkelbrikkene kan registreres separat slik at dere eventuelt kan dele det variable gebyret mellom hovedboenhet og hybel ut fra faktisk bruk.
Dersom du har spørsmål om hybler eller ekstra leiligheter, kontakt vårt kundesenter.

3
Vi har flere boenheter i boligen. Kan hver leilighet bli ansvarliggjort sin del av det variable gebyret?

Ja, dere kan de. Dersom dere fikk nøkkelbrikker utlevert samlet, må vi få registrert disse per leilighet. Dere kan bare lese av koden som står bak på nøkkelbrikkene, og sende oss en oversikt over hvilke nøkler som benyttes av hvilke leiligheter. Da kan vi registrere det variable gebyret per leilighet. For nye abonnenter vil dette bli ivaretatt fra oppstart.

4
Hva skjer dersom vi er bortreist over lang tid og ikke benytter de inkluderte innkastene?

De 13 inkluderte innkastene gjelder per kvartal. Det er ikke mulig å «spare» de til neste kvartal.

5
Er det slik at jeg må oppbevare restavfallet i en uke for å unngå ekstrakostnad?

Ja. Men innkastene for sortert avfall kan benyttes så ofte man ønsker uten ekstra kostnad. Dersom man sorterer ut plastavfall reduseres mengden restavfall betydelig, og dersom matavfall sorteres ut og kastes oftere, vil heller ikke lukt være noe problem på en uke.
Med nedgravd avfallsløsning er telling av antall innkast den eneste indikatoren vi har på hvor mye avfall en abonnent kaster. Vi kan ikke vite om det blir kastet en halv eller en hel pose når luken åpnes. Vi tror derimot at vaner kan endres slik at man enkelt kan kaste et tilnærmet fullt innkast hver gang.

6
Siden ordningen starter midt i et kvartal –hvor mange innkast får vi inkludert?

Det blir inkludert 13 også for dette kvartalet, selv om innkastene kun telles for 2 av 3 måneder. Det betyr at det skal litt mer bruk til før det utløser variabelt gebyr dette kvartalet.

7
Jeg har behov for ekstra bioavfallsposer. Hvor får jeg tak i det?

Avfall Sør leverer ut bioposer på trappa eller i postkassen til abonnentene i Posebyen. Er du tom for bioposer kan du hente hos Avfall Sørs administrasjon i Vige havnevei 90 eller på en av våre gjenvinningsstasjoner på Mjåvann, Støleheia eller Sørlandsparken.

8
Jeg har store gjenstander som jeg ikke får plass til i de nedgravde containerne. Hva gjør jeg?

Hvis gjenstandene er brukbare kan de leveres til ombruk ved gjenvinningsstasjonen i Sørlandsparken eller til Mjåvann Bruktbutikk som ligger inne på området på Mjåvann gjenvinningsstasjon. Alle ombrukbare ting selges via Mjåvann Bruktbutikk. Større ting som ikke egner seg til ombruk kan leveres uten ekstrakostnad for sortering på en av Avfall Sørs fire gjenvinningsstasjoner.

9
Jeg har opplevd at innkastet er fullt av avfall når jeg åpner det. Må jeg da betale for det innkastet?

Dette er ikke noe som vi har opplevd mange ganger på den perioden løsningen har vært i bruk. Dersom det forekommer kan du ta kontakt med vårt kundesenter.

10
Hvorfor er det mindre plass i innkastet for restavfall?

Dette er gjort for å legge til rette for uttesting av gebyrmodell basert på innkast, samt for bedre og mer effektiv drift av systemet.

11
Vi har mistet en nøkkelbrikke. Hva gjør vi?

Kontakt Avfall Sør slik at nøkkelbrikken blir sperret og ikke benyttes av andre. Ny nøkkelbrikke kan kjøpes.

12
Kan jeg benytte flere avfallspunkter i Posebyen?

Nei, dessverre. Foreløpig får alle bare tilgang til ett innkast for hver avfallstype. Dersom det ikke er innkast for plastemballasje på ditt avfallspunkt, har du tilgang til dette på et annet punkt. Innkastene for glass- og metallemballasje er åpne for alle.

Kontaktskjema

Opplysningene lagres i systemet for innkommende henvendelser og videreformidles ikke til andre.