TØMMING AV NYE DUNKER FOR GLASS- OG METALLEMBALLASJE
Før første tømming av dunk for glass- og metallemballasje, sender Avfall Sør ut egen SMS kvelden før tømmedag til de som har registrert mobiltelefon på adressen dunken skal tømmes. Du kan først melde deg på fast SMS-varsling for tømming av glass- og metallemballasje fra sommeren 2019.

Beliggenhet

Du finner hvor returpunktene er plassert ved å søke i kartet:

Gjenvinningsstasjoner ikon
Gjenvinningsstasjoner
Returpunkt ikon
Returpunkt
Hytterenovasjon ikon
Hytterenovasjon