Hvite sommerhytter, båtbu og sjekte

Avfall Sør har til påske utplassert dunker til papp og papir og restavfall fra hytter og fritidsboliger.

  • Vennesla: Alle hytterenovasjonspunkter i Vennesla er tilgjengelige hele året.
  • Kristiansand: Avfallsdunker er utplassert fra påske til 1. november. Det er også noen hytterenovasjonspunkter i Kristiansand som er tilgjengelige hele året.

Øvrig avfall må hytteeiere sortere og levere direkte til gjenvinningsstasjonen.