TØMMING AV NYE DUNKER FOR GLASS- OG METALLEMBALLASJE
Før første tømming av dunk for glass- og metallemballasje, sender Avfall Sør ut egen SMS kvelden før tømmedag til de som har registrert mobiltelefon på adressen dunken skal tømmes. Du kan først melde deg på fast SMS-varsling for tømming av glass- og metallemballasje fra sommeren 2019.

Stopp SMS-varsel

Fyll inn adresse og mobilnummeret ditt for å stoppe varslingstjenesten fra Avfall Sør.  Dersom du ønsker å stanse varselet for alle adressene ditt telefonnummer er tilknyttet, må du huke av sjekkboksen under.

      Stopp SMS-varsel for alle Avfall Sør sin tømmeruter