Viktig melding
Kryss/lukk ikon

Vær med å begrense smittespredning av koronaviruset - oppdatert 26. mai

Jo flinkere vi alle er til å følge råd, holde avstand og vise hensyn, jo fortere kan vi håpe på å få hverdagen vår tilbake. Ved Avfall Sørs fire gjenvinningsstasjoner er vi nå tilbake med ordinære åpningstider. Til tider vil det være redusert kapasitet. For å begrense antall kunder samlet inne på stasjonene vil biler i slike tilfeller bli sluppet inn i puljer. Vi oppfordrer innbyggerne om å sortere avfallet før man besøker gjenvinningsstasjonen, så går køen raskere. Mjåvann Bruktbutikk åpnet onsdag 6. mai. Administrasjonen i Vige er stengt, men vi besvarer alle henvendelser på telefon og e-post. Ha tålmodighet med tømming av husholdningsavfall i disse koronatider. Renovatørene vil også hente inn husholdningsavfall utover vanlige tømmetider. Vennlig hilsen Avfall Sør

92 prosent av avfallet gjenvinnes

Tilnærmet alt avfall hos Hennig-Olsen is (og ja, vi har lys til å skryte litt av dem) - går til gjenvinning. Det kan for eksempel brukes til å produsere snøskuffer. Og gudene skal vite at vi kommer til å trenge dem i vinter.

Ca 40 prosent av avfallet vi leverer i Kristiansandsregionen gjenoppstår som nye produkter. Inkluderer vi strøm og fjernvarme som produseres hos Returkraft, oppnår vi en gjenvinningsgrad på 92 prosent.

Takk for at du sorterer og kaster avfall i rett dunk og sekk og riktig container. Visste du at du gir nytt liv til verden rundt oss, bare fordi du er nøye med hvordan du sorterer avfallet fra din husholdning?

For eksempel: Alt mat- og hageavfall omdannes til jord. Dette skjer på anlegget på Støleheia nord for Kristiansand.

 

Trenden har snudd

Senere års sorteringsundersøkelser i Avfall Sør har vist at så mye som 30-35 % av bioavfallet blir kastet i dunk eller nedgravd container for restavfall.  Den siste sorteringsundersøkelsen viser nå at trenden har snudd.  Mer bioavfall kastes i riktig dunk. 

75 prosent av plastavfallet blir gjenvunnet og oppstår som nye produkter, som plastsekker, klær, hagemøbler – og alt du ellers kan tenke deg som bruker plast som bestanddel. Adidas lager nå til og med en joggesko av 100 prosent resirkulert plast.

Glass- og metallemballasje? Det kan smeltes om og bli til nytt glass, byggemateriale – eller felger, sykkelrammer og hagemøbler.

Og glass og metall kan brukes om igjen i det uendelige. Bare det havner hos oss.

Og da har vi ikke en gang begynt å snakke om kartong, elektrisk avfall og metaller. Men du kan jo tenke deg hvor mye av dette vi kan bruke på nytt. Og på nytt.

Restavfall som støvsugerposer, bomull, plaster, gummi, tusj, pensler og penner, skitne klær og sko kan vi kanskje ikke lage nye ting med – men da går det til energi, og ender som fjernvarme eller strøm.

De som leverer Sørlandets kanskje kaldeste produkt er paradoksalt nok blant de heteste navnene når det kommer til gjenvinning:

 Renere iskrem fra Sør

– Nå sorterer vi hele 95 prosent av avfallet vårt, og det er vi stolte av, sier Hanne Jørgensen, som er fagansvarlig for samfunnsansvar i Hennig-Olsen Is AS.

Isboksene av polypropylen er et godt eksempel på materialer som får nytt liv, blant annet som snøskuffer, kontorstoler eller blomsterpotter.

Jørgensen understreker at det hviler et stort ansvar på en av Kristiansands hjørnesteinsbedrifter, og de jobber utrettelig for å bli enda bedre; blant annet har måten isen emballeres på gjennomgått store forandringer for å spare miljøet.

- Alt fra energi til materialer skal gjenvinnes, og målet er å bli en klimanøytral bedrift innen 2020. På lang sikt kan det hende vi også klarer å bli selvforsynt med energi. I tillegg har vi søkt om ny utslippstillatelse for avløpsvannet vårt. Målsettingen er fullrensing, noe som innebærer at vi vil kunne slippe helt rent vann ut i havet, sier hun.

Restavfall blir til strøm

Restavfallet som havner hos Returkraft produserer energi. Returkraft produserer energi tilsvarende årsbehovet til rundt 20 000 eneboliger.

Neste gang – og det er sikkert bare minutter til – du slår av eller på en lysbryter, er du den del av det store kretsløpet. Når du kjenner varmen fra baderomsgulvet opp i tærne, kommer noe av energien fra alle de mange tonnene med restavfall vi er så flinke til å bringe til gjenvinning.

Det nytter. Vi kan måle økning i gjenvinningsgrad hele tiden, og det er utrolig motiverende.

Papiret sendes til papirfabrikker der det blir råstoff til nytt papir. Papp gjenvinnes også til papir eller bølgepapp. Fibrene kan i beste fall faktisk gjenvinnes hele åtte ganger!

Av ett tonn papir sparer vi omkring 18 trær!

Tenk på det neste gang du går i skogen. Fortsett den gode jobben!

Facebook like ikon Få nyttige tips og praktisk informasjon.
Følg oss på Facebook