Plast i pose er fot i hose

Kanskje du kan bruke plastflaskene et par ganger til før du kaster dem? I sekken på skogturen eller til ekstra drikkevann på trening. Deretter sender du den inn i kretsløpet, og plastemballasje blir til ny plast.

Nå sorterer nesten alle plastemballasje. Skyll, vask, stapp og kast i samme sekk. Heng det vekk.

Plast finnes i nesten alt vi bruker av husholdningsartikler og mat. Det er en utfordring å holde det unna, for vi omgir oss med plastemballasje fra den første youghurten om morgenen til posen med drops vi unner oss til den hellige Netflix-halvtimen etter at ungene har lagt seg.

Det er likevel meningen at det skal være enkelt for deg, og vi holder gebyrene nede fordi du allerede er flink til å sortere.

 

Vi kaster mindre

Vi kan alle bli enda flinkere, gjøre enda mer for å øke graden av resirkulert plastemballasje. Vi har allerede redusert mye av husholdningsavfallet her i landet, og nå gir vi oss ikke. Vi skal kaste mindre, og kaste smartere de neste årene.

Så vi anbefaler:

Sortér ut plastemballasje, spar plass i dunk for restavfall og reduser renovasjonsgebyret!

I 2018 mottok husstandene Avfall Sørs eierkommuner sekker for plastemballasje for utsetting til tømming på samme tømmedag som papiravfallet. 

Best av alt; denne ordningen er inkludert i fastgebyret. Innsamling i gjennomsiktig plastsekk er en svært effektiv løsning for å sortere riktig. Sekkene er romslige, tar 240 liter med plastemballasje og veier faktisk ikke mer enn omtrent 3 kilo når de er fulle.

Flytt jevnlig plastemballasjen fra kjøkkenbenken over i den store sekken på vaskerom eller i garasje.

Og plastemballasjen, den hentes på samme dag som papiret; hver 4. uke.

 Les også:
Les mer om henteordning for plastemballasje

 

Sparer samfunnet

Oljebesparingen for samfunnet er stor og økende. Vi leverer omtrent 80-90 tonn plastemballasje i måneden fra våre kommuner, og hele 75 prosent av all plastemballasje vi får inn, går til produksjon av nye plastprodukter.

Hver måned sparer vi samfunnet for et oljeforbruk på omtrent 150-160 tonn, bare fordi vi sorterer ut plastemballasje hos innbyggerne i Avfall Sørs eierkommuner. 

Facebook like ikon Få nyttige tips og praktisk informasjon.
Følg oss på Facebook