Derfor skal du bruke gjennomsiktige avfallssekker

Gammel plast gjør bedre nytte ved havet enn i havet. Trex Outdoor Furniture lager disse flotte møblene av resirkulert plast. Hver stol er laget av omtrent 6000 gamle plastposer.

Alle våre kunder må levere avfall på gjenvinningsstasjonene i gjennomsiktige sekker eller løst i henger/bil. De gjennomsiktige sekkene kan brukes flere ganger.

Fra en rekke leverandører kan du nå få kjøpt slitesterke, gjennomsiktige sekker til avfall. 

Bruker du plastsekkene til sortert avfall, som plastemballasje, tekstiler eller annet som ikke skitner til sekken, kan du til og med bruke den på nytt.

 

Vi holder prisene nede

Fra 1.11.2019 blir det forbud mot å levere avfall i sorte eller fargede sekker. Det er ikke for å være vrang,  det er for at våre ansatte lettere kan se hva som blir kastet, slik at vi klarer å materialgjenvinne mer av ressursene som samles inn. 

Det betyr nemlig at vi kan holde prisene lave.

Ofte opplever vi nemlig for sent at det i én og samme sekk kan ligge både glass, metall, farlig avfall og elektriske artikler. Dette er selvsagt ikke din skyld, for du sorterer jo alt – til og med før du kommer til gjenvinningsstasjonen.

Vi har ikke økt normalgebyret på syv år i Avfall Sør. En av grunnene til det, er at dere er så flinke til å sortere at vi ikke bruker unødvendig tid på å ettersortere feilkastet avfall.

 

Avfallsmengden synker

Gjennomsnittlig mengde husholdningsavfall per innbygger har sunket fra 540 til 535 kg fra 2016 til 2017, og trenden ser ut til å holde seg.

Det er kjempebra. Takk for at du bryr deg.

Den innsatsen vi gjør sammen for å gjenvinne husholdningsavfallet, fører til at det aller meste vi kaster kan gjenvinnes. Emballasje av plast, metall og glass samt treverk og bioavfall kan bli til sykler, oppvaskkoster, fjernvarme og flasker.

Fortsett den gode jobben, så skal vi holde prisene nede!

Facebook like ikon Få nyttige tips og praktisk informasjon.
Følg oss på Facebook