Gratis når du leverer selv

Husk å bruke gjennomsiktige plastsekker når du leverer avfall på gjenvinningsstasjonen! Kommer du med usortert avfall i sekker må vi ta et gebyr per sekk. Det vil du selvsagt slippe!

Det er gratis å komme innom gjenvinningsstasjonen med avfall fra egen husholdning.

Husk og sorter avfallet før du kommer.

Før vi sier takk, la oss bare ta en viktig sak: Fra 2019 blir det gebyr for å levere usortert avfall i avfallssekker. Det er ikke for å være vrang, men det er viktig at miljøgifter i farlig avfall får riktig sluttbehandling og at ressursene blir brukt best mulig. For oss er det viktig med mest mulig ombruk og materialgjenvinning. 

Sortér riktig

Tusen takk, for øvrig, for at du er så flink når du besøker gjenvinningsstajonene våre. Jo bedre du sorterer det du kaster, desto mindre jobb blir det for våre ansatte etter at du har reist.​

Treverk skal selvsagt ikke i restavfallet. Heller ikke metall og jern. Eller glass. Glass kan smeltes om, det samme kan stål og jern. Sjansen for at du har gjenstander hjemme som er laget av gjenvunnet materiale er skyhøy.


Du kan komme med privatbil klasse B, og du må gjerne komme med tilhengeren når det gamle IKEA-skapet er modent for Nirvana. Ta med deg hageavfallet på hengeren, så lager vi jord av det. Eventuelt kan du jo også kompostere selv, og lage din egen jord.

Det viktigste er at vi tar vare på jorden. I dobbelt forstand.

 

Gode rutiner

Plastemballasje og isopor skal ikke ligge igjen i pappkartonger som du kaster. Men dette vet du jo selvsagt. Vi bare minner oss alle om det.

Radioer skal selvsagt leveres ved elektronikk og elektriske artikler, der noe av det kan få nytt liv, og andre ting blir spesialavfall som vi håndterer for deg.

Igjen, bruk gjennomsiktig sekk når du sorterer restavfall på gjenvinningsstasjonen, da blir det ingen gebyrer. Den gjennomsiktige sekken kan du forresten også bruke flere ganger!

Takk for at du sorterer og leverer selv! 

Facebook like ikon Få nyttige tips og praktisk informasjon.
Følg oss på Facebook

SMS-varsling

Motta SMS dagen før vi henter papp, papir og plastemballasje. Registrer ditt mobilnummer i skjemaet under.