Viktig melding
Kryss/lukk ikon

Vær med å begrense smittespredning av koronaviruset - oppdatert 26. mai

Jo flinkere vi alle er til å følge råd, holde avstand og vise hensyn, jo fortere kan vi håpe på å få hverdagen vår tilbake. Ved Avfall Sørs fire gjenvinningsstasjoner er vi nå tilbake med ordinære åpningstider. Til tider vil det være redusert kapasitet. For å begrense antall kunder samlet inne på stasjonene vil biler i slike tilfeller bli sluppet inn i puljer. Vi oppfordrer innbyggerne om å sortere avfallet før man besøker gjenvinningsstasjonen, så går køen raskere. Mjåvann Bruktbutikk åpnet onsdag 6. mai. Administrasjonen i Vige er stengt, men vi besvarer alle henvendelser på telefon og e-post. Ha tålmodighet med tømming av husholdningsavfall i disse koronatider. Renovatørene vil også hente inn husholdningsavfall utover vanlige tømmetider. Vennlig hilsen Avfall Sør

Det flasker seg for Varoddbroa

Glasopor er det letteste granulære materialet på markedet - noe som bidrar til effektive prosjekter. Selve produktet er det mest miljøvennlige alternativet, svært lett, drenerende og med god isolasjonsevne.

300 000 tomflasker er brukt i byggingen av ny Varoddbro. Tilnærmet alt du leverer til gjenvinning kan nemlig brukes om igjen.

All glassemballasje kan gjenvinnes.

Hvem har ikke hørt noen si «alt havner jo i samme haug til slutt”. Vel, det er en holdning som tilhører fortiden. Det er virkelig samfunnsnyttig å sortere avfall. Materialer som glass, stål, tre, papir, tekstiler, plast – alt kan få nytt liv.

Her er et eksempel som virkelig demonstrerer bærekraft – i dobbel forstand:

Under bygging av fundamenter rundt vei og gangsti ved ny Varoddbro bruker Statens Vegvesen store mengder Glasopor.

 

Du bidrar!

Glasopor er et grovt, granulært materiale med gode drenerende egenskaper produsert av 100 % resirkulert glassemballasje. Bygging med Glasopor reduserer også trykk på fundamenter og er et lett og stabilt byggemateriale.

Vogntog med omlag 24 tonn Glasopor kjøres fra produksjonsanlegget utenfor Fredrikstad og leveres til Varoddbroa. I retur fylles vogntoget opp med nær 30 tonn innsamlet glass- og metallemballasje fra Avfall Sør, levert av husholdninger i Kristiansandsregionen.

Sjansene er dermed store for at du har bidratt selv, uten å vite det! 

Hver gang du sorterer avfall og kaster det i riktig dunk, eller kjører til gjenvinningsstasjonen og finner rett container, er du med på å opprettholde et miljøvennlig kretsløp. Tilnærmet alt vi kaster kan bli nye råvarer i produksjon, og vi slipper å hente ut nye naturessurser.

 

Blir til slutt til energi

Når råvarene ikke kan materialgjenvinnes lenger, blir de sendt til forbrenningsanlegg som produserer fjernvarme og strøm.

Så neste gang du rydder glassflasker fra bordet etter en hyggelig kveld i sjøbua, skjenk Varoddbroa en tanke, og sørg for at glasset finner veien til nye bruksområder.

Takk for at du er med, fortsett den gode jobben!

 

 

Facebook like ikon Få nyttige tips og praktisk informasjon.
Følg oss på Facebook