Takk for at du viser oss alt

Sortér hjemme og bruk gjennomsiktige sekker. Vi gjenvinner mer og har ressursene i omløp lengst mulig.

Tre grunner til at vi innfører strengere krav på gjenvinningsstasjonen:


1. Bedre sortering = økt gjenvinning

Omlag 40 % av avfallet i Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla blir til nye produkter. Vi vil øke andelen. 

Gjenvinning tjener alle på. Gjenvunnet aluminium, for eksempel, krever bare en tidel av energien som kreves for å lage aluminium fra bunnen.

 

2. Over 50% av restavfallet i sorte sekker kan gjenvinnes

Det kastes for mye usortert avfall i sorte sekker. Vi vil øke materialgjenvinningen og utnytte ressursene i avfallet. 

Ønsker du å bruke opp dine sorte sekker, må du på gjenvinningsstasjonene åpne sekkene og vise at innholdet er sortert. Gjennomsiktige avfallssekker får du nå kjøpt på de fleste byggevarehus.

 

3. Hjelper oss til å holde renovasjonsgebyret nede

Mindre restavfall gir økt gjenbruk og materialgjenvinning. 

Vi har ikke økt normalgebyret på 6 år. Fortsetter du å sortere, kan vi fortsette trenden med å holde renovasjonsgebyret nede.

Få nyttige tips og praktisk informasjon.
Følge oss på Facebook.