Takk for at du viser oss alt

Sortér hjemme og bruk gjennomsiktige sekker. Vi gjenvinner mer og har ressursene i omløp lengst mulig.

Tre grunner til at vi innfører strengere krav på gjenvinningsstasjonen:


1. Bedre sortering = økt gjenvinning

Omlag 40 % av avfallet i Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla blir til nye produkter. Vi vil øke andelen. 

Gjenvinning tjener alle på. Gjenvunnet aluminium, for eksempel, krever bare en tidel av energien som kreves for å lage aluminium fra bunnen.

 

2. Over 50% av restavfallet i sorte sekker kan gjenvinnes

Sorte sekker er ikke tillatt å levere på gjenvinningsstasjonene. 

Sorteringsundersøkelser av restavfall levert i sorte sekker i 2018 viste at over 50 % av innholdet enkelt kunne sorteres ut for materialgjenvinning.

Etter innføring av gjennomsiktige sekker høsten 2019 har materialgjenvinningen økt og Avfall Sør sikrer en mer miljøvennlig behandling av avfallet.

Gjennomsiktige avfallssekker får du nå kjøpt på de fleste byggevarehus.

 

3. Hjelper oss til å holde renovasjonsgebyret nede

Mindre restavfall gir økt gjenbruk og materialgjenvinning. 

Vi har ikke økt normalgebyret på 6 år. Fortsetter du å sortere, kan vi fortsette trenden med å holde renovasjonsgebyret nede.

Få nyttige tips og praktisk informasjon.
Følge oss på Facebook.