TØMMING AV NYE DUNKER FOR GLASS- OG METALLEMBALLASJE
Før første tømming av dunk for glass- og metallemballasje, sender Avfall Sør ut egen SMS kvelden før tømmedag til de som har registrert mobiltelefon på adressen dunken skal tømmes. Du kan først melde deg på fast SMS-varsling for tømming av glass- og metallemballasje fra sommeren 2019.

...matavfallet skal i dunk for bioavfall, selvfølgelig

Bioavfall gir nytt liv, og alt vi samler inn blir til jord. Alt skjer i et moderne anlegg på Støleheia.

Matavfall er ikke søppel, og det har du og jeg forstått. Det er derfor vi er så flinke til å fylle bioposene med det vi vet kan gjenvinnes.

Dunkene til bioavfall er naturens beste venn, og de fyller vi opp med glede. For alt matavfall og alt hageavfall blir faktisk til jord.

Komposteringsprosessen fra bioavfall til biokompost og jordprodukter skjer på Støleheia nord for Kristiansand.

Les mer: Støleheia avfallsanlegg

 

Redusér matsvinnet

Hvert år kaster nordmenn over 300 000 tonn mat som kunne vært spist. Matavfall som sorteres ut, slik du og jeg er så flinke til, kan bli til næringsrik jord eller biogass. Det viktigste vi kan gjøre i tillegg til å sortere matavfallet er å ta ansvar for å redusere matsvinnet.

Visste du at dersom vi la alle brødene vi kaster hvert år i Norge på en lang, lang rekke, ville vi hatt en sammenhengende rekke fra Nordkapp til Cape Town?

En buss kan kjøre en hel kilometer på 4 kg hage- eller matavfall. Du bidrar ikke bare til å lage næringsrik og fin matjord når du sorterer i brun dunk, du bidrar positivt til samfunnsregnskapet.

Så fortsett den gode sorteringsjobben, og bruk bioposer til alt nedbrytbart biologisk avfall!

Bioposer er 100 prosent kompostbare, og brytes ned i løpet av noen uker. Husk at det er holdbarhetsdato på dem, og at de revner lettere hvis de er blitt gamle. Litt som alt annet organisk vi kaster.

 

Bestill nye bioposer

Mange får bioposer levert på døra, eller rett på dunken for bioavfall. Fra i år blir dette standard hos alle. Hva gjør du hvis du holder på å gå tom for bioposer? Jo, du knytter rett og slett bare en pose fast på håndtaket til dunken for bioavfall, så legger renovatøren igjen en rull på dunken ved tømming.

Takk for at du sorterer ut mat- og hageavfall, det kommer naturen til gode!

Facebook like ikon Få nyttige tips og praktisk informasjon.
Følg oss på Facebook

SMS-varsling

Motta SMS dagen før vi henter papp, papir og plastemballasje. Registrer ditt mobilnummer i skjemaet under.

NB! SMS-varsling for tømming av glass- og metallemballasje vil først være klar sommeren 2019.

Før første tømming av dunk for glass- og metallemballasje, sender Avfall Sør ut egen SMS kvelden før tømmedag til de som har registrert mobiltelefon på adressen dunken skal tømmes.