TØMMING AV NYE DUNKER FOR GLASS- OG METALLEMBALLASJE
Før første tømming av dunk for glass- og metallemballasje, sender Avfall Sør ut egen SMS kvelden før tømmedag til de som har registrert mobiltelefon på adressen dunken skal tømmes. Du kan først melde deg på fast SMS-varsling for tømming av glass- og metallemballasje fra sommeren 2019.

Plastisk snuoperasjon

Adidas har allerede solgt over én million sko som er laget utelukkende av resirkulert plast, hentet opp fra sjøen. Hver sko tilsvarer 11 plastflasker. Hvem sier det ikke nytter?

Plasten vi resirkulerer blir brukt igjen. Og igjen. Oljeforbruket vårt synker for hver bit med plast vi sender til gjenvinning.

Bare tenk på hva slags forhold vår foreldregenerasjon hadde til avfall, og hvor mye som har skjedd siden vi begynte å bry oss om miljøet. Ikke bare vil vi etterlate naturen slik vi fant den, vi ønsker selvsagt å bidra til en renere framtid for barna våre, også.

Derfor sorterer vi med glede.

Plast i vanlig søppeldunk? Det har vi selvsagt slutta med. Nå henger vi det i gjennomsiktige poser på dunken for papp og papir. 
Det har noe for seg, helt enkelt. Både i effekt for samfunnet og i holdningene våre til omgivelsene. Det går hånd i hånd, dette.

Les også:
Ny henteordning for plastemballasje

Hensyn til neste generasjon

Derfor er ikke argumentene for å sortere plastemballasje basert på den globale samvittigheten alene, men på de helt, praktiske og nære øyeblikkene i dagliglivet. Ingen liker å se plast i naturen.

Barna våre er de modigste og flinkeste. Verden er mye mindre, de ser Youtube-videoer om mikroplast, diskuterer i klasserommet og i vennegjengen – de rister til og med på hodet av oss hjemme når vi legger plast i feil dunk. «Bestefar, da. Du vet bedre.»

Men det er ikke skam og plikt som driver oss, det er gleden over å gi noe til de som vokser opp. Gleden over et rent miljø. Mindre bruk av ikke fornybare ressurser og forurensende energikilder.

Fy er plutselig blitt til kry.

Vi er inne i en «plastisk» snuoperasjon som befolkning. 75 av 100 enheter med plastprodukter gjenoppstår til nytt liv. 3 av 4 plastposer på Sørlandet blir ikke mikroplast. Fortell det til ungene! Skryt av deg selv, du har lov til det.

 

Reduserer oljeforbruket

Vi materialgjenvinner allerede 70-80 tonn plastemballasje fra Kristiansand og nærliggende kommuner som Songdalen, Søgne og Vennesla hver måned. Det sparer oss for bruk av omlag 150 tonn olje, og gir nytt liv til over 70-80 tonn med nye produkter.

Som for eksempel de tøffe joggeskoene fra Adidas, som er laget av resirkulert plast, eller "Bottle to pen"-kulepennen fra Pilot. Av én tomflaske kan man lage 2-3 penner.

 


Bottle to pen (B2P) fra Pilot. Laget av 1/3 plastflaske.

 

Takk for at du er så flink. Det er nesten ikke nødvendig å minne oss om det, en gang. Plastemballasje kan bli nyttig plast igjen, plast kan bli kul plast, til og med. Vi kaster med glede, i riktig sekk og riktig dunk.

Så dunker også hjertene til barna våre litt sterkere.

Facebook like ikon Få nyttige tips og praktisk informasjon.
Følg oss på Facebook

SMS-varsling

Motta SMS dagen før vi henter papp, papir og plastemballasje. Registrer ditt mobilnummer i skjemaet under.

NB! SMS-varsling for tømming av glass- og metallemballasje vil først være klar sommeren 2019.

Før første tømming av dunk for glass- og metallemballasje, sender Avfall Sør ut egen SMS kvelden før tømmedag til de som har registrert mobiltelefon på adressen dunken skal tømmes.