TØMMING AV NYE DUNKER FOR GLASS- OG METALLEMBALLASJE
Før første tømming av dunk for glass- og metallemballasje, sender Avfall Sør ut egen SMS kvelden før tømmedag til de som har registrert mobiltelefon på adressen dunken skal tømmes. Du kan først melde deg på fast SMS-varsling for tømming av glass- og metallemballasje fra sommeren 2019.

Vi produserer mindre avfall

Hva har du i kjøleskapet? Det er ikke sikkert du trenger å kaste alt, hva med å lage en deilig Pytt i panne-rett av det du finner i hyllene? For all mat vi ikke kaster, sparer vi miljøet!

Tallenes tale er tydelige. Vi er i ferd med å produsere mindre avfall i våre hjem. 

Vi er blitt flinke. Du er blitt flinkere.

Vi snur trenden med årlig økning av avfall per innbygger.
Fra 1995 og frem til 2016 økte nemlig vårt totale husholdningsavfall med skremmende 56 prosent, i følge tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). I takt med befolkningsøkningen, selvsagt, men vi var også på vei mot et sløsesamfunn preget av bruk og kast.

 

En grønnere hverdag

Miljøbølgen er en deilig, grønn befrielse. Vi begynte kanskje å bry oss om omgivelsene våre. Rapporter om issmelting og forurensning fikk alt fra Ola og Kari til store oljeselskaper til å reagere.

Ikke alle trodde det kunne snu. Mange spådde at det var for sent, at det ikke nyttet.

Men nå lader vi bilene våre, bruker mindre plast, sykler oftere, sorterer bedre. Vi tenker grønnere!

Uhorvelighetene har stanset opp, og til og med snudd. SSB har oppdaterte tall som viser en nedgang på 1 prosent fra 2015 til 2016, og tendensen viser det samme for 2017.

Hva kan ha skjedd?

Vi er i ferd med å endre holdning til hva avfall er. Og hva det kan brukes til, hva det kan bli. Norske bedrifter, hus og hjem, du og jeg – vi har alle et økt miljøfokus hvor enn vi vender oss.

Rett skal være rett: I flere år har forbruket fortsatt å øke, men vi er blitt gradvis flinkere til å minimere avfallet vi kaster. Tenke oss om to ganger, sortere riktig. Hvem husker vel ikke «brett, skyll, stapp om drikkekartongene?»

 

På vei ned

Fra 2015 til i dag har mengden avfall fra husholdninger i Kristiansandsregionen gått ned med omlag 2 prosent hvert år.

Vi kaster nå omkring 507 kilo husholdningsavfall hver i løpet av et år (Avfall Sør:2018).

Total gjenvunnet avfallsmengde i 2018 var hele 92 %.  Nær 38 % til materialgjenvinning som nye råvarer,  drøye 54 % endte som strøm og varme ved Returkrafts energigjenvinningsanlegg nord for Kristiansand, mens omlag 8 % ble levert til deponi på Støleheia.

I 2018 kastet du altså 27 mindre enn året før. Bra jobba, fortsett slik!

                                                                 

Facebook like ikon Få nyttige tips og praktisk informasjon.
Følg oss på Facebook

SMS-varsling

Motta SMS dagen før vi henter papp, papir og plastemballasje. Registrer ditt mobilnummer i skjemaet under.

NB! SMS-varsling for tømming av glass- og metallemballasje vil først være klar sommeren 2019.

Før første tømming av dunk for glass- og metallemballasje, sender Avfall Sør ut egen SMS kvelden før tømmedag til de som har registrert mobiltelefon på adressen dunken skal tømmes.