TØMMING AV NYE DUNKER FOR GLASS- OG METALLEMBALLASJE
Før første tømming av dunk for glass- og metallemballasje, sender Avfall Sør ut egen SMS kvelden før tømmedag til de som har registrert mobiltelefon på adressen dunken skal tømmes. Du kan først melde deg på fast SMS-varsling for tømming av glass- og metallemballasje fra sommeren 2019.

Pose ut - poser inn - let it begin

Et hemmelig tegn? Nei, tvert i mot. Dette er beskjeden du gir til oss om at du vil ha en ny rull med poser levert på dunken. Knytt en pose på håndtaket, og vi skjønner hva du trenger!

Er du i ferd med å gå tom for poser, binder du en tom biopose på dunken for bioavfall, og en gjennomsiktig pose på dunken for papp og papir. Så får du nye ruller.

Posene vi samler biologisk avfall og matavfall i, er tynne og laget av materiale som kan gjenvinnes. Det er hele poenget med dem, de er en del avfallet, og ikke et fremmedelement i dunken for bioavfall.

Så bruk heller flere enn å stappe én pose alt for full. De brytes raskt ned, og forurenser ikke miljøet.

Knyt en gjennomsiktig pose på dunk for papir og papp, så vanker det en ny rull til plastemballasjen. Enklere blir det ikke.

Les mer:
Bioposer til alle

Vi lager jord av matavfallet

Det å legge matavfallet i dunk for bioavfall, og ikke blande det med avfall som går i restavfallsdunken, er en av de virkelig viktige tingene du kan gjøre for å spare miljøet – og holde kostnadene til renovasjon nede.

Vi gjenvinner nemlig alt bioavfall og lager kompost av det. Det skjer på Avfall Sørs anlegg på Støleheia. Det vokser planter og blomster opp av frisk jord, og det kan være fint å tenke på at nettopp du er med på å bevare dette gode kretsløpet.

Aldri bioavfall i restavfallsdunk. Aldri. Det vet vi du allerede tenker, så dette skriver vi mest til naboen din.

Men de revner så raskt, de posene? Det kan være de er blitt for gamle. De har datostempling som angir produksjonsåret. 

Bioposene er 100 % komposterbare og inngår som en naturlig del i komposteringsprosessen sammen med bioavfallet. Bioposen nedbrytes typisk på rundt 10-45 dager.

 

Plast i pose, heng på grønn

Plastemballasjen bør være  tom for produktrester. Skyll all plasten med kaldt vann slik at det kun er emballasjen som går til gjenvinning, så slipper vi den litt gammeldagse kombinasjon av plastemballasje og matrester. Det er veldig 2017.

Ikke alt som inneholder plast skal i gjennomsiktige poser, selvsagt. For eksempel: Leketøy består jo gjerne ofte både av plast og metall. Det samme gjør en del kjøkkenredskaper. Og når du har kjøpt nye møbler du har brukt kvelden til å skru sammen, kan du lirke plasten og isoporen ut av pappen. Papp skal dunk for papiravfall, plast i plastsekk og isopor er restavfall.  

Trådnettene som veden du kjøpte på bensinstasjonen som regel er levert i - de som du sliter med å få ut den siste vedpinnen av fordi den har kjervet seg fast som en gjenstridig abbor i et fiskegarn - det er restavfall. Men dette skjønner du jo, vi bare minner om det.

 

Datostemplede poser

På hver rull er det trykket et tall - for eksempel 46/18 som betyr at bioposene er produsert i uke 46 i 2018.  Er de lagret kaldt og mørkt, kan de fint holde seg lengre enn stemplingen.

Nye poser revner minst, bruk heller flere - for miljøgevinst.

Bioposene leveres til deg når du trenger dem:

Trenger du flere poser, knytter du bare fast en pose på riktig dunk på hentedatoen, så legger vi en ekstra rull på lokket når vi reiser fra oppkjørselen din.

Takk for den gode jobben du gjør, fortsett slik!

 

Facebook like ikon Få nyttige tips og praktisk informasjon.
Følg oss på Facebook

SMS-varsling

Motta SMS dagen før vi henter papp, papir og plastemballasje. Registrer ditt mobilnummer i skjemaet under.

NB! SMS-varsling for tømming av glass- og metallemballasje vil først være klar sommeren 2019.

Før første tømming av dunk for glass- og metallemballasje, sender Avfall Sør ut egen SMS kvelden før tømmedag til de som har registrert mobiltelefon på adressen dunken skal tømmes.