TØMMING AV NYE DUNKER FOR GLASS- OG METALLEMBALLASJE
Før første tømming av dunk for glass- og metallemballasje, sender Avfall Sør ut egen SMS kvelden før tømmedag til de som har registrert mobiltelefon på adressen dunken skal tømmes. Du kan først melde deg på fast SMS-varsling for tømming av glass- og metallemballasje fra sommeren 2019.

Vi har ikke økt normalgebyret på 6 år!

Dette er et bilde av noen som gjennomfører en sorteringsundersøkelse av papiravfall for å sjekke kvaliteten. Hvis alle sorterer avfallet slik vi ønsker blir det lettere å opprettholde lave priser på renovasjonstjenester.

Fortsetter vi å være så flinke til å sortere som deg, kan vi holde prisene nede.

Ja, du fortjener litt skryt. Vi er alle flinke på kildesortering, og nå skal vi alle bli enda bedre.

Det tjener du på, og det tjener miljøet på.

Hvordan kan vi holde gebyret på stedet hvil over så lang tid? Det er helt enkelt på grunn av dere som brukere av tjenestene våre. Dere er flink til å sortere og bruker gjenvinningsstasjonene på en god måte.

 

Fantastisk.

Dette fører til at vi ikke behøver å bruke unødvendig tid til å rydde på gjenvinningsstasjonen, melde fra om sorteringsavvik til kunder eller bruke ressurser på å kjøre ekstra runder.

Vi vil gjerne bli enda bedre, alle. Visste du at du ikke skal kaste elektriske apparater og elektronikk i restavfallet?
Det er fint, fortsett slik! Så skal vi gjøre det vi kan for å holde prisene lave!

 

Her ser du en komplett oversikt over hva som skal hvor

 

Facebook like ikon Få nyttige tips og praktisk informasjon.
Følg oss på Facebook

SMS-varsling

Motta SMS dagen før vi henter papp, papir og plastemballasje. Registrer ditt mobilnummer i skjemaet under.

NB! SMS-varsling for tømming av glass- og metallemballasje vil først være klar sommeren 2019.

Før første tømming av dunk for glass- og metallemballasje, sender Avfall Sør ut egen SMS kvelden før tømmedag til de som har registrert mobiltelefon på adressen dunken skal tømmes.