TØMMING AV NYE DUNKER FOR GLASS- OG METALLEMBALLASJE
Før første tømming av dunk for glass- og metallemballasje, sender Avfall Sør ut egen SMS kvelden før tømmedag til de som har registrert mobiltelefon på adressen dunken skal tømmes. Du kan først melde deg på fast SMS-varsling for tømming av glass- og metallemballasje fra sommeren 2019.

"Grønn dunk" gir grønne lunger

Vi ser ikke skogen for bare trær. Og vi har kanskje trodd at det er en utømmelig ressurs. Du kan bidra til å holde papirforbruket vårt nede, og samtidig være med på å bevare skogen!

Mengden papir vi samler inn og gjenvinner hvert år, sparer samfunnet for CO2-utslipp tilsvarende 35 000 biler.

Ok, en kjapp tur innom naturfagtimen:

Papir kommer fra tremasse. Tremasse kommer, ikke overraskende, fra trær. Trær og planter er livsviktig for oksygenproduksjonen, det dannes oksygen fra vannet i plantenes fotosyntese.

Det ringer ikke ut riktig ennå:

Hver gang du krøller sammen et kritthvitt ark og kaster det i søppelbøtta, berører du den ømfintlige balansen i naturen. 

Tar du i det minste med deg papiret til dunken papiravfall, eller kjører pappemballasjen etter IKEA-turen til gjenvinningsstasjonen, er du indirekte med på å bevare jordas grønne lunger.

 

Våre fotavtrykk i miljøet

Det diskuteres hele tiden hvorvidt miljøavtrykket ved produksjon av resirkulert papir virkelig nytter. Men det gjør faktisk det, så lenge vi samtidig senker papirforbruket i samfunnet.

Det gjelder å ha to tanker i hodet samtidig. Våre holdninger til miljøet påvirker også vår forbrukermentalitet. Det appellerer til et mindre forbruk, ikke bare annerledes forbruk.

Må du printe ut e-posten din? Det er her det begynner. I hodene våre.

Det store CO2-fotavtrykket fra papirproduksjon handler ikke bare om trær som forsvinner, om skogsområder som blir til ødemark. Det handler også om all forurensningen vi skaper under utvinning av skog, produksjon av tremasse og papir, og transport av papirproduktene til distribusjon og butikk.

Av en aller annen underlig grunn pakker noen papirproduktene sine inn i plastemballasje. Du vet, et oljebasert produkt. Vi trenger ikke å si mer.

Her ser du en komplett oversikt over hva som skal hvor
 

Kan brukes om igjen flere ganger

Sverger du til å bruke resirkulert papir, så blir et ekstra tre stående i skogen.  Ett tonn med returpapir tilsvarer nemlig råstoffet fra 14 voksne trær.    

Trefibre kan brukes om igjen 5-7 ganger. Det burde ligge i vårt DNA å resirkulere papiret.

Mengden papir vi samler inn og materialgjenvinner i dag, sparer samfunnet for C02-utslippet fra 35 000 biler. Det er omtrent halvparten av alle diesel- og bensindrevne personbiler på Sørlandet.

Takk for at du materialgjenvinner i dunk for papiravfall! Fortsett den gode jobben!

 

Facebook like ikon Få nyttige tips og praktisk informasjon.
Følg oss på Facebook

SMS-varsling

Motta SMS dagen før vi henter papp, papir og plastemballasje. Registrer ditt mobilnummer i skjemaet under.

NB! SMS-varsling for tømming av glass- og metallemballasje vil først være klar sommeren 2019.

Før første tømming av dunk for glass- og metallemballasje, sender Avfall Sør ut egen SMS kvelden før tømmedag til de som har registrert mobiltelefon på adressen dunken skal tømmes.