TØMMING AV NYE DUNKER FOR GLASS- OG METALLEMBALLASJE
Før første tømming av dunk for glass- og metallemballasje, sender Avfall Sør ut egen SMS kvelden før tømmedag til de som har registrert mobiltelefon på adressen dunken skal tømmes. Du kan først melde deg på fast SMS-varsling for tømming av glass- og metallemballasje fra sommeren 2019.

Om og om og om igjen!

Dette er resirkulerte glass fra Egypt. Og det kan du ikke se, for alt glass blir til nytt glass, og det skulle være unødvendig å utarme naturressursene våre. Takk for at du resirkulerer!

Over en tredjedel av alt vi kildesorterer og bringer til gjenvinningsstasjoner blir nye produkter. Tar vi med restavfall som gir oss strøm og varme, gjenvinner vi i dag omlag 92 prosent.

Takk for at du gjenvinner, og takk for at du bryr deg om miljøet!

Visste du at du kan lage 300 000 sykler av den metallemballasjen vi gjenvinner i Norge hvert år?

Hovedtanken bak all gjenvinning er at det er store besparelser når det kommer til ny utvinning av allerede hardt pressede naturressurser. Vi må ta vare på kloden, den skal helst leveres til neste generasjon uten alt for mange skrammer og sår.

Matrester, kaffegrut og tørkepapir blir til ny og fin jord. Denne prosessen skjer på Støleheia i Kristiansand.

Les mer:
Støleheia Avfallsanlegg

 

Ingenting går tapt

Glassemballasje, det vil si alt glass det har vært mat og drikke i, sendes til gjenvinning og blir blant annet til isolasjon, glassull som Glava, skumglass hos Glasopor som er et isolerende materiele vi bruker i veibygging. Blant annet har 300 000 glassflasker gått til å lage materiale for fundamenteringen til den nye Varoddbroa!

En kilo glass blir faktisk til én kilo gjenbrukt glass. Ingenting går tapt.

Metallemballasje som leverposteibokser, hermetikk og aluminiumsfolie blir til ny emballasje, verktøy, redskaper, aluminiumsfelger og golfkøller.

Når vi lager noe av gjenvunnet aluminium kreves bare 5-10 prosent av energien som brukes for å utvinne ny aluminium og aluminium er en begrenset ressurs på kloden vår.

 

Hjemmekompostering

Bioavfall blir til kompost og jordprodukter. Du kan også velge å kompostere hjemme, og spare penger på henting av brun dunk.

Les mer om hjemmekompostering og Bokashi her.

Når vi vet hvor mye vi sparer naturen og miljøet for ved å sortere riktig og kaste avfall der det hører hjemme, nemlig i rett dunk, kjenner vi en ekstra stolthetsfølelse.

Vi er med på snuoperasjonen, alle. Takk for at du bidrar, og fortsett den gode jobben!

Facebook like ikon Få nyttige tips og praktisk informasjon.
Følg oss på Facebook

SMS-varsling

Motta SMS dagen før vi henter papp, papir og plastemballasje. Registrer ditt mobilnummer i skjemaet under.

NB! SMS-varsling for tømming av glass- og metallemballasje vil først være klar sommeren 2019.

Før første tømming av dunk for glass- og metallemballasje, sender Avfall Sør ut egen SMS kvelden før tømmedag til de som har registrert mobiltelefon på adressen dunken skal tømmes.