Portrettfoto av styremedlem.

Ole Petter Krabberød

Portrettfoto av ansatt.

Linn Olsen Nordby

Portrettfoto av styremedlem.

Tom Fidjeland

Portrettfoto av ansatt.

Arild Bjelland

Portrettfoto av ansatt.

Britt G. Iversen

Portrettfoto av ansatt.

Arild Bjelland

Portrettfoto av ansatt.

Arild Bjelland

Portrettfoto av ansatt.

Arild Bjelland

Portrettfoto av ansatt.

Harry Hansen

Portrettfoto av ansatt.

Elisabeth A. Helle

Portrettfoto av styremedlem.

Lise Solgaard

Portrettfoto av ansatt.

Elisabeth A. Helle

Portrettfoto av ansatt.

Merete Amundsen

Portrettfoto av styremedlem.

Gro Eide

Portrettfoto av ansatt.

Linn Olsen Nordby

Portrettfoto av ansatt.

Lars Pedersen

Portrettfoto av ansatt.

Silje Roland Aanesland

Portrettfoto av styremedlem.

Arild Andresen

Portrettfoto av styremedlem.

Solveig Robstad

Portrettfoto av styremedlem.

Arild Andresen

Portrettfoto av ansatt.

Rune Johansen

Portrettfoto av ansatt.

Odd Ugland

Portrettfoto av ansatt.

Elisabeth A. Helle

Portrettfoto av styremedlem.

Lise Solgaard

Portrettfoto av ansatt.

Anette Kittelsen

Portrettfoto av ansatt.

Trond Johansen

Portrettfoto av styrerepresentant i Avfall Sør Holding AS; Renate Hægeland

Renate Hægeland

Portrettfoto av ansatt.

Trond Johansen

Portrettfoto av ansatt.

Tor Kristian Ludvigsen

Portrettfoto av ansatt.

Harry Hansen

Portrettfoto av ansatt.

Thorlaug Rabbersvik

Portrettfoto av ansatt.

Harry Hansen

Portrettfoto av ansatt.

John S. Kleivset

Portrettfoto av ansatt.

Solfrid Myklebust

Portrett av Torkjell Tofte - styrepresentant i Avfall Sør Holding AS

Torkjell Tofte

Portrettfoto av ansatt.

Arild Bjelland

Portrettfoto av styremedlem.

Arne Vatne

Portrettfoto av ansatt.

John S. Kleivset

Portrettfoto av ansatt.

Solfrid Myklebust

Portrett av John Helge Austgulen - styremedlem i Avfall Sør Holding AS

John Helge Austgulen

Portrettfoto av styremedlem.

Terje Lilletvedt

Portrettfoto av ansatt.

Lars Pedersen

Portrettfoto av ansatt.

Britt G. Iversen

Portrettfoto av ansatt.

Harry Hansen

Portrettfoto av ansatt.

Thorlaug Rabbersvik

Portrettfoto av ansatt.

Britt G. Iversen

Portrettfoto av ansatt.

Linn Olsen Nordby

Portrettfoto av ansatt.

Rune Johansen

Portrettfoto av ansatt.

Elisabeth A. Helle

Portrettfoto av ansatt.

Rune Johansen

Portrettfoto av ansatt.

Trond Johansen

Portrettfoto av ansatt.

Merete Amundsen

Portrettfoto av ansatt.

Harry Hansen

Portrettfoto av ansatt.

Britt G. Iversen

Portrettfoto av ansatt.

Elisabeth A. Helle

Portrettfoto av ansatt.

Rune Johansen

Portrett av Endre Nyfløt Haugen - konstituert leder økonomi i Avfall Sør

Endre Nyfløt Haugen

Portrett av Endre Nyfløt Haugen - konstituert leder økonomi i Avfall Sør

Endre Nyfløt Haugen