Det lønner seg å kildesortere. Her viser vi deg hvordan du sorterer og hva som skjer med de vanligste typer husholdningsavfall

Papir og papp

Blanding av diverse papir, aviser, ukebladet, reklame, kartong, drikkekartong og bølgepapp.

Sortering hjemme

 • Husstander i Kristiansand og Vennesla har dunk med grønt lokk eller nedgravd container for papir og papp.
 • Standard volum på dunken er på 120/140 liter.
 • Papir, papp og drikkekartong kan legges løst i dunken.
 • Avfall Sør tømmer dunkene hver 4. uke, på samme faste ukedag som man har tømming av bioavfall og restavfall.
 • Har du behov for større dunk for papir og papp kan du fylle ut bestillingsskjemaet på denne siden.

 

Henting av sortert papir og papp

 • Avfall Sør tømmer dunkene hver 4. uke, på samme faste ukedag som man har tømming av restavfall.
 • På tømmedag triller du dunk(er) du ønsker tømt fram til vei eller fortauskant innen kl. 06.00.
 • Dunken(e) skal plasseres slik at gul pil på lokket peker ut mot kjørebanen. Dette er et signal til renovatøren at dunken ønskes tømt.
 • Du kan også levere papp til en av Avfall Sørs tre gjenvinningsstasjoner.

 

Gjenvinningsprosessen

 • Utsortert papir og papp transporteres til lokalt mellomlager og presses til store firkantballer for å forenkle videre håndtering, spare transport- og lagringsplass.
 • Avhengig av markedet for returpapir transporteres “papirballer” fra Kristiansand til ulike papirfabrikker i nord-Europa.
 • På papirfabrikk blir trykksverte, lim, og stifter fjernet.

 

Fra gammelt til nytt

 • Innsamlet papir og papp blir til råstoff i produksjon av nytt papir og ny emballasje av papp- og kartong, som eksempel avispapir, pappesker, dopapir og skrivepapir.

Bioavfall

Bioavfall er matavfall, hageavfall og annet biologisk nedbrytbart avfall som egner seg for hjemmekompostering og/eller sentralsortering.

Sortering hjemme

Husstander i Kristiansand og Vennesla har dunk med brunt lokk eller nedgravd container for bioavfall. Standard volum på dunken er på 120/140 liter. Avfall Sør tømmer bioavfall hver uke. Hjemmekompostering eller Bokashikompostering er et alternativ til dunk eller nedgravd container.

Det er kun avfall som er biologisk nedbrytbart som skal leveres som bioavfall.

 • Tøm ut rester av bioavfall i biopose i ventilert biobøtte på kjøkkenet.
 • Hageavfall kan kastes direkte i biodunken utendørs.

 

Henting av sortert bioavfall

 • Avfall Sør tømmer dunkene hver uke, på samme faste ukedag som man har tømming av restavfall.
 • På tømmedag triller du dunk(er) du ønsker tømt fram til vei eller fortauskant innen kl. 06.00.
 • Dunken(e) skal plasseres slik at gul pil på lokket peker ut mot kjørebanen. Dette er et signal til renovatøren at dunken ønskes tømt.

 

Gjenvinningsprosessen

Forbehandling
Innsamlet bioavfall kjøres til innendørs komposteringsanlegg på Støleheia. Her blir bioavfallet blandet med strukturmateriale som høvelspon eller lignende for å få en tørr og porøs masse.

Biologisk behandling
Kompostering av bioavfall skjer gjennom styrt lufting, vanning og vendling av massene over en periode på ca. 20-25 dager.

Ettermodning
Etter den aktive komposteringsfasen overføres biokomposten til innendørs ettermodningshall hvor det ligger og modnes omlag 4 uker.

Sikting
Etter ettermodning blir komposten siktet med et stjernesikt. Dette gjøres for å gjenbruke strukturmateriale og få ut uønskede rester av plast, glass og lignende.

Kvalitetskontroll og lagring
Etter sikting kjøres massene ut til et karanteneområde. Komposten undersøkes da med hensyn til innhold av bakterier og tungmetaller. Når komposten er godkjent flyttes den til lagerområder.

 

Fra gammelt til nytt

 • Ved anlegget på Støleheia komposteres hvert år omlag 6–7000 tonn bioavfall
 • Mat- og hageavfall som sorteres ut hjemme blir til den fineste gjødsel til hagen din.

Glass- og metallemballasje

Glassemballasje

Glassemballasje er emballasje av glass det har vært mat, drikke eller andre husholdningsvarer i da du kjøpte det. Produkter av glass, som kopper og drikkeglass, skal ikke sorteres sammen med glassemballasjen.

Metallemballasje

Metallemballasje er all emballasje i metall, unntatt drikkebokser med pant. Typiske eksempler på metallemballasje er hermetikkbokser, aluminiumformer og påleggstuber. Produkter av metall, som gryter, vaffeljern og tørkestativ, skal ikke sorteres med metallemballasjen.

 

Sortering hjemme

Glass- og metallemballasje skal være tom når den sorteres.

1️⃣ Tøm ut rester, skyll med kaldt vann hvis behov
2️⃣ Rist den drypptørr
3️⃣ Sorter

 

Henting av sortert glass- og metallemballasje

 • Husholdninger i Avfall Sørs eierkommuner har grå dunk med burgunder lokk for glass- og metallemballasje.
 • Standard volum på dunken er på 140 liter.
 • Avfall Sør tømmer dunkene hver 8. uke, på samme faste ukedag som man har tømming av bioavfall og restavfall.
 • På tømmedag triller du dunk(er) du ønsker tømt fram til vei eller fortauskant innen kl. 06.00.
 • Dunken(e) skal plasseres slik at gul pil på lokket peker ut mot kjørebanen. Dette er et signal til renovatøren at dunken ønskes tømt.

 

Gjenvinningsprosessen

All glass- og metallemballasje fra hele Norge sendes til Sirkels anlegg i Fredrikstad. Her sorteres emballasjen og klargjøres til nye råvare i produksjon av nytt glass og metall.

 

Fra gammelt til nytt

 • Glasset sendes med båt til glassverk i Danmark eller lengre sør i Europa for omsmelting til ny glassemballasje. Glasset med lavest kvalitet blir råvare til Glasopor skumglass som er et byggemateriale som brukes i samferdsel- og byggeprosjekter.
 • Aluminium sendes til smelteverk i Europa for omsmelting til ny aluminium. Omsmeltet aluminium blir til stekepanner, bildeler, sykler og alt annet der man bruker aluminium.
 • Stålet sendes til Celsa Stål i Mo i Rana som er det eneste stålverket som tar imot resirkulert stål i Norge. Armeringsjern og kleshengere er eksempler på nye produkter som stålet lages av.

Plastemballasje

Med plastemballasje menes ren plast som har vært rundt matvarer og andre husholdningsprodukter. Her kan du se eksempler på plastemballasje.

 

Sortering hjemme

 • Skyll og rengjør skitten plastemballasje i kaldt vann. Skitten emballasje kan ødelegge gjenbruksverdien av plastemballasjen. Er plastemballasjen vanskelig å få ren kastes den som restavfall.
 • Ren plastemballasje samles i bæreposer, typisk på kjøkkenet, og legges i sekker som kan oppbevares på vaskerom, i garasjen eller annet egnet sted, fortrinnsvis under tak. Det kan være praktisk med et sekkestativ eller oppheng på vegg.
 • Før innsamling knyttes plastsekken og settes fram til vei eller fortauskant innen kl. 06.00 på tømmedag. Dette skjer hver 4.uke sammen med dunk for papiravfall.

 

Henting av plastemballasje

 • Ordningen med innsamling av plastemballasje er inkludert i fastgebyret. Innsamling i sekk er en enkel og effektiv løsning for god sortering. Sekkene er på 240 liter, og veier ca 3 kg når de er fulle.
 • På tømmedag settes sekken ut ved siden av dunk for papp og papir. Dersom du har krok, festes sekken til kroken. Ikke knytt sekken fast til dunken.
 • Er du tom for plastsekker, knytt en tom pose på dunk for papiravfall ved tømming. Renovatøren leverer da ut en ny rull med plastsekker.
 • Du kan også levere plastemballasje til en av Avfall Sørs fire gjenvinningsstasjoner.

 

Gjenvinningsprosessen

 • Når plastemballasje fra husholdninger er hentet hos husholdningene kjøres den til mellomlager hos Norsk Gjenvinning på Mjåvann. Her presses den sammen til baller 3–400 kilo og klargjøres for videre frakt, enten på lastebil, båt eller tog til mottaksanlegg i Danmark og nord-Tyskland.
 • Grønt punkt Norge har ansvaret for frakt og videresalg av brukt plastemballasje fra hele Norge.
 • Plastemballasje fra Norge sortert og malt opp til fem-sju ulike kvaliteter av plastgranulat som selges videre til plastindustrien.
 • Om lag 66 % av all innsamlet mengde norsk husholdningsplast ble i 2019 sortert ut til materialgjenvinning. Resten var urenheter, etiketter og plast som ikke tilfredstiller god nok kvalitet og endte opp som brensel i energigjenvinningsanlegg.

 

Fra gammelt til nytt

 • Innsamlet plastemballasje blir til nytt plastråstoff som blir solgt videre og brukt til nye plastprodukter som for eksempel leker, kleshengere, poser, kompostbeholdere og hagemøbler

Elektroavfall

Elektroavfall er avfall fra produkter som går på strøm eller batterier.

 

Sortering hjemme

 • Brukte batterier kan samles sammen i en eske eller syltetøyglass. Teip gjerne polene på batteriene for å unngå at de kortslutter, slik at de ikke  utgjør en brannfare. Det er ofte noe restenergi igjen i batterier.
 • Elektroavfall skal ikke kastes sammen med annet avfall, fordi produkter som går på strøm inneholder miljøgifter og må håndteres på en forsvarlig måte når de kastes.

 

Levering av elektroavfall

 • Ta med batterier eller annen elektronikk tilbake til butikken der du kjøper nye eller ta dem med til gjenvinningsstasjonen og mottak for farlig avfall og elektro.

 

Gjenvinningsprosessen

 • Avfall Sør sørger for at alt innsamlet elektroavfall blir behandlet slik at farlige gasser, oljer og eventuelle andre miljøskadelige komponenter blir fjernet og riktig behandlet.
 • Innsamlet elektroavfall blir sortert og sendt videre til anlegg for demontering, gjenvinning, ombruk og destruering.
 • Å gjenvinne elektroavfall er veldig miljøvennlig, og sparer miljøet for store mengder CO2.

 

Fra gammelt til nytt

 • Materialene som kan brukes på nytt, som jern, aluminium, glass og plast blir gjenvunnet til nye produkter sammen med annet sortert avfall.
 • Batterier som håndteres riktig gjenvinnes til nye metaller. Datamaskiner og servere som ikke lenger er funksjonelle har mange materialer som kan brukes på nytt; for eksempel sjeldne jordartsmetaller, gull og kobber.

Restavfall

Restavfallet er det som blir igjen når du har sortert ut det som er mulig å kildesortere der du bor. Her er eksempler på restavfall.

 

Sortering hjemme

Det avfallet som ikke kan gjenvinnes, legges i restavfallsdunken hjemme. Det som er for stort for restavfallsdunken hjemme eller som du ikke får plass til i nedgravd container, leverer du til din nærmeste gjenvinningsstasjon.

 

Returkraft

Restavfall hentes av Avfall Sør fra den enkelte husholdning. Restavfallet leveres til Returkraft, et forbrenningsanlegg like nord for Kristiansand. Avfallet blir da brent, og  energien som oppstår kan brukes til oppvarming og strømproduksjon.