Vi produserer mindre avfall i våre hjem. Samtidig øker andelen avfall til både ombruk og materialgjenvinning.

Takk for god sortering!

Vi produserer mindre avfall i våre hjem. Samtidig øker andelen avfall til både ombruk og materialgjenvinning.

Takk for god sortering!

Finn din tømmekalender

Motta SMS dagen før vi henter papp, papir, plastemballasje og glass- og metallemballasje.

   Hvis du ikke får opp tømmekalender (ingen tildelt adresse/borettslag/sameie) kontakt oss på tlf. 38 17 70 70 eller post@avfallsor.no så skal vi hjelpe deg.

   Få gratis SMS-varsel

   Motta SMS dagen før vi henter papp, papir, plastemballasje og glass- og metallemballasje.

   Velg avfallstype:
   Papp, papir og plastemballasje
   Glass- og metallemballasje

     Innsamling av avfall

     Innsamling av avfall fra husholdninger og hytter

     Returpunkter - erstattet med innsamlingsordning

     Våren 2019 ble container for glass- og metallemballasje på returpunkt erstattet med dunk hjemme hos husholdningene. Tekstiltårn på returpunkter er ikke lenger Avfall Sør sitt ansvar.

     Gjenvinningsstasjoner

     Tar imot sortert grovavfall fra husholdningene

     Aktuelt

     Aktuelt akkurat nå.

     Sorteringsveiledere

     Her får du noen konkrete tips

     Kildesortering

     Hva skal sorteres hvor?

     Hytterenovasjon

     Informasjon om hvor man kan kvitte seg med avfall fra hytter og fritidsboliger