TØMMING AV NYE DUNKER FOR GLASS- OG METALLEMBALLASJE
Før første tømming av dunk for glass- og metallemballasje, sender Avfall Sør ut egen SMS kvelden før tømmedag til de som har registrert mobiltelefon på adressen dunken skal tømmes. Du kan først melde deg på fast SMS-varsling for tømming av glass- og metallemballasje fra sommeren 2019.
tirsdag 25. juni
12:1:51

Åpningstider i dag

Gjenvinningsstasjoner
Mjåvann: 08.00-19.00
Sørlandsparken: 07.00-15.00
Støleheia: 07.30-16.00
Høllen Vest: 15.00-19.00
Mjåvann bruktbutikk: 12.00-19.00
Administrasjon: 08.00-15.30

Finn din tømmekalender

Her kan du skrive inn adressen din for å finne tømmedager av dine dunker og innhenting av sekker med plastemballasje.

   Hvis du ikke får opp tømmekalender (ingen tildelt adresse/borettslag/sameie) kontakt oss på tlf. 38 17 70 70 eller post@avfallsor.no så skal vi hjelpe deg.

   Få gratis sms-varsel

   Motta SMS dagen før vi henter papir, papp og plastemballasje

     Innsamling av avfall

     Innsamling av avfall fra husholdninger og hytter

     Returpunkter

     Fra våren 2019 erstattes container for glass- og metallemballasje på returpunkt med dunk hjemme hos husholdningene.

     Gjenvinningsstasjoner

     Tar imot sortert grovavfall fra husholdningene

     Hvordan sorterer du?

     Her får du noen konkrete tips

     Aktuelt

     Aktuelt akkurat nå.

     Strandrydding

     Nå er det tid for dugnad mot forsøpling av strender, elver og bekker.

     Kildesortering

     Hva skal sorteres hvor?