Personvernerklæring for Avfall Sør AS

Avfall Sør AS har høyt fokus på personvern og sikring av personopplysninger i hverdagen. Alle interne og eksterne personer som samhandler med oss skal være trygge på at personopplysninger behandles på en sikker og riktig måte. Vi ønsker at de registrerte kjenner til hvilke rettigheter de har etter «PERSONOPPLYSNINGSLOVEN» og at vi sikrer deres integritet.

Denne personvernerklæringen inneholder både generell informasjon om hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger, og informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Den forteller også hvordan vi sikrer dine rettigheter etter reglene i «PERSONOPPLYSNINGSLOVEN» (vedtatt i Stortinget 22. mai 2018).

Følgende viktige begreper er i bruk i erklæringen:

Personopplysninger:

Personopplysninger er opplysninger (f.eks. navn, adresse, telefon og epostadresse) og vurderinger som kan knyttes til en bestemt person.

De registrerte:

De registrerte er personer som personopplysningene relaterer seg til (ansatte, brukere, kunder, leverandører, kontakter osv.)

Behandling:

Behandling er enhver operasjon eller rekke av operasjoner som gjøres med personopplysninger.

For eksempel: innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultering, bruk, utlevering ved overføring, spredning eller alle andre former for tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring, begrensning, sletting eller tilintetgjøring.

Behandlingsansvarlig:

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal benyttes for å behandle opplysningene. Det er den behandlings­ansvarlige som er ansvarlig for at behandlingen av personopplysninger skjer i henhold til loven.

Databehandler:

Databehandler er de som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige. Databehandleren skal bare behandle personopplysninger i henhold til avtalen med den behandlingsansvarlige.

Generell informasjon om behandling av personopplysninger

Loven regulerer alle former for behandling av personopplysninger. Loven stiller bl.a. strenge krav til konfidensialitet og sikkerhet ved behandling av personopplysninger.

Datatilsynet fører tilsyn med loven.

Hvilke typer personopplysninger som behandles

Personopplysning er enhver opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson. Vi lagrer kun informasjon som er nødvendig for å kunne betjene våre forpliktelser i henhold til inngåtte avtaler eller kunne utføre en leveranse. Vi begrenser behandlingen til det som er strengt nødvendig ut fra hvilken tjeneste vi skal yte eller har behov for.

Behandlingsansvarlig og personvernombud:

  • Avfall Sør AS er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.
  • Avfall Sør har utpekt Solfrid Myklebust og Trond A Johansen som ansvarlige for å følge opp personvern og behandling av personvernopplysninger i virksomheten. Alle henvendelser vedrørende personvern skal sendes til personvern@avfallsor.no

 

Om hvordan Avfall Sør samler inn, behandler og beskytter personopplysninger:

Hvordan vi henter inn dine opplysninger:

Vi innhenter personopplysninger fra deg direkte, fra noen som representerer deg eller fra andre kilder som du har pekt ut eller som følger naturlig av den type tjeneste vi skal yte eller tilby til deg. Noen ganger har vi behov for å innhente opplysninger direkte fra andre offentlige eller private institusjoner.

Når vi innhenter personopplysninger er det kun når det er nødvendig i forbindelse med etablering og forvaltning av dine avtaler med oss. Vi gjør dette fordi vi har forpliktelser overfor deg som kunde/samarbeidspartner, og for å kunne imøtekomme dine ønsker og behov.

I tillegg til avtalte og lovpålagte forpliktelser kan vi kun bruke dine personopplysninger hvis vi har fått ditt samtykke. Samtykket skal du ha gitt oss frivillig og du skal ha blitt informert om formålet med bruk av opplysningene.

Hvilke typer personopplysninger som behandles

Personopplysning er enhver opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson. Vi lagrer kun informasjon som er nødvendig for å kunne betjene våre forpliktelser i henhold til inngåtte avtaler eller kunne utføre en leveranse. Vi begrenser bruken til det som er strengt nødvendig ut fra hvilken tjeneste vi skal yte eller har behov for.

Formålet med behandlingen – hva opplysningene brukes til

Opplysningene lagres for å kunne administrere ditt kundeforhold med oss. Opplysningene setter oss i stand til å utfylle våre forpliktelser i kundeforholdet.

Vi benytter personopplysningene til disse formålene:

  • Kundeadministrasjon, fakturering og levering av varer og tjenester
  • Leverandøradministrasjon, mottak av varer og tjenester
  • Relevant informasjon og kundeoppfølging, som sms-varsling og/eller nyhetsbrev

Hvem vi deler opplysningene med

Avfall Sør AS deler ikke dine personopplysinger med andre eksterne tredjeparter enn de som er leverandører av våre IT-systemer, drifter våre web-sider, eller underleverandører som utfører fakturering for selskapet.

Dine personopplysninger og rettigheter sikres gjennom databehandleravtaler med disse leverandørene.

Hvor lenge opplysningene oppbevares

Vi oppbevarer personopplysningene kun så lenge det er nødvendig i henhold til å utfylle våre plikter eller for å oppfylle bestemte lovkrav. Dette innebærer at lagringstiden for ulike kategorier opplysninger vil kunne variere. Vi vil slette eller anonymisere kategoriene av dine person­opplysninger når opplysningene ikke lengre er nødvendig.

Hvordan vi beskytter opplysningene

Vi arbeider planlagt og systematisk med å ivareta informasjonssikkerhet og benytter så vel tekniske som organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte de lagrede personopplysningene mot uautorisert tilgang og bruk. I den utstrekning vi deler personopplysninger med tredjeparter stiller vi tilsvarende krav om informasjonssikkerhet til dem.

Innsyn og endringer i lagrede opplysninger

Vi kan kontaktes dersom du har spørsmål om eller ønsker innsyn i hvilke opplysninger vi lagrer om deg. Hvis du oppdager feil eller det skjer endringer i opplysningene (f.eks. ny adresse, telefonnummer, epost) er vi takknemlig om du snarest mulig kontakter oss slik at vi kan oppdatere opplysningene. Vi har plikt til å gi deg innsyn og informasjon om registrerte opplysninger vi har om deg innen 30 dager.

Du har også rett til å be om retting, sletting, begrensning av behandling av persondata, dataportabilitet og rett til å motsette deg visse former for behandling.

Du kan melde fra til Datatilsynet dersom du ikke får innsyn i egne opplysninger du har innsynsrett i, eller har annen klage på behandling av personopplysningene.

 

 

Websider og informasjonskapsler

 

Avfall Sør er ansvarlig for innsamling, registrering og bruk av informasjon og opplysninger som samles inn. Våre samarbeidspartnere på drift av hjemmeside, markedsføring og leverandører av IT-systemene våre vil ha tilgang til informasjonen som samles inn. Avfall Sør sikrer dine opplysninger gjennom krav til taushetsplikt og databehandleravtaler med våre samarbeidspartnere og leverandører.

Når du besøker Avfall Sør på nett, registrerer vi ulike typer informasjon om deg som bruker:

  • Din posisjon, ved bruk av en IP-adresse, posisjonsdata eller lignende
  • Din web-adferd, som hvilke sider du besøker, hvor ofte, eller tjenester /produkter du bestiller
  • Teknisk informasjon om din nettleser og ditt operativsystem

Informasjonen om deg som bruker blir fanget opp og lagret ved hjelp av informasjonskapsler (også kjent som cookies). En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på din maskin. Din IP-adresse blir automatisk anonymisert og blir ikke registrert i våre systemer. All datatrafikk mellom din nettleser og underleverandørers servere blir kryptert, og blir lagret med strenge krav til datasikkerhet.

Dataene om din adferd på nett blir brukt til taktiske og analytiske formål – for å kunne lære av din og andre brukeres adferd benytter vi dataene slik at vi kan forbedre nettstedets funksjonalitet, brukeropplevelse og innhold. Dette inkluderer at vi benytter innsamlede data til å rette mer relevant innhold til deg som bruker. Personopplysingsloven med tilhørende konsesjoner og markedsføringsloven regulerer nærmere bruk av kundeopplysninger til dette formålet.

Ved hjelp av informajonskapsler utstedt av tredjepart (3.parts cookies), kan du oppleve å få markedsføringsbudskap fra oss, basert på innhold og sider du har besøkt på våre nettsider, såkalt remarketing. Disse innformasjonskapslene inneholder kun aggregert informasjon og ingen opplysninger som kan identifisere deg som bruker.

Gjennom innstillingene i nettleseren din kan du kontrollere hvorvidt du vil akseptere informasjonskapsler. Dersom du ønsker at nettleseren din ikke skal utlvere infomrasjon om din web-adferd, kan du endre innstillingene dine i nettleseren. Vi gjør oppmerksom på at dette vil kunne gjøre det problematisk for deg å bruke en del nettsteder, inkludert våre hjemmesider. Dersom du ønsker å beholde fordelene ved å akseptere informasjonskapsler fra nettstedet, men ønsker å reservere deg mot hvordan denne informasjonen blir brukt til markedsføring, kan du kontrollere dette ved hjelp av annonseinnstillinger, hos Google, eller ved å registrere nettstedet på bortvelgersiden til Network Advertising Initiative.

Vi anbefaler også Post- og teletilsynets nettside «nettvett.no» for mer informasjon rundt dette.