Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt

Ved å rydde bidrar du til å fjerne store mengder søppel fra norsk natur.

En gutt en en pike med grønn refleksvest og avfallsklyper, stående i vannkanten med hver sin gjennomsiktige sekk med strandryddeavfall
 • Du kan rydde når du vil, og hvor du vil – både ved ferskvann og saltvann.
 • Marint avfall samles i gjennomsiktige sekker (ikke fargede sekker) og leveres på gjenvinningsstasjonen. Hvis du finner farlig avfall eller elektroavfall skal dette leveres til eget mottak.
 • Kontakt en av våre ansatte på stasjonen slik at vi kan registrere mengdene som ryddes.
 • Rydd trygt – bruk hansker og vær oppmerksom på skarpe gjenstander! Det kan også være lurt å ha med en søppelklype hvis du har dette.
 • Sekker og hansker får du gratis på gjenvinningsstasjonene og på kommunenes servicetorg

Hva er marint avfall – og hvor kan sekkene leveres?

Marint avfall som plast, tauverk en gummisko liggende i fjæresteinene
 • Marint avfall er avfall som forsøpler og er ryddet fra strender, havet, i og langs vassdrag og innsjøer.
 • Innsamlet avfall fra strandrydding kan leveres gratis i gjennomsiktige sekker på våre gjenvinningsstasjoner. Sekkene kastes i container for restavfall og sendes til forbrenning. Har du funnet farlig avfall eller elektroavfall skal dette leveres til eget mottak og må ikke legges i samme sekk som øvrig marint avfall.
 • Kontakt en av våre ansatte på stasjonen slik at vi kan registrere mengdene som ryddes.

Hva gjør jeg når jeg finner farlig avfall, elektroavfall, medisinsk avfall og lignende?

Giftig ampulle fra 2. verdenskrig
 • Ampuller (se foto – kilde: Vestfold Brannvesen) fra 2. verdenskrig kan dukke opp på strender eller under graving.  Disse kan inneholde giftstoffet cyanid. Finner du slike – la ampullen ligge. Merk stedet og kontakt politiets sentralbord: 02822
 • Batterier og farlig avfall i væskeform (som olje, parafin og andre kjemikalier) leveres i mottak for farlig avfall på gjenvinningsstasjonen.
 • Trykkimpregnert trevirke, kreosotbehandlet trevirke o.l. kastes i egen container på gjenvinningsstasjonen.
 • Elektroniske produkter som går på strøm eller batteri, leveres i mottak for elektroavfall på gjenvinningsstasjonen. Finner du elektriske gjenstander under vann, lar du det ligge der. Gi beskjed til kommunen om hvor dette ligger.
 • Medisiner og legemidler skal leveres til apotek.

Registrer deg på Rydde-appen

Hold Norge Rent ønsker å kartlegge og dokumentere forsøpling i og ved vassdrag og sjø.

Foto av person som holder en mobiltelefon med Rydde-appen synlig på skjermen.

Bli en del av et stort ryddefellesskap og ta i bruk Rydde i dag.

 • Registrer deg på Rydde-appen, og bruk den når du er ute og rydder.
 • Ved å bruke appen bidrar du med verdifull data inn til det nasjonale arbeidet mot marin forsøpling.
 • Kunnskap om forsøplingssituasjonen og hva det ryddes mest av i Norge er vesentlig for å kunne stoppe forsøplingen.

Foto og kilde: ryddenorge.no

Mer info om:

Visste du at ...

... hvert år blir det produsert 300 millioner tonn plast i verden

... åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år?

... det meste av plasten på norske strender, kommer fra oss selv?