Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt

Ved å rydde bidrar du til å fjerne store mengder søppel fra norsk natur.

En gutt en en pike med grønn refleksvest og avfallsklyper, stående i vannkanten med hver sin gjennomsiktige sekk med strandryddeavfall
 • Du kan rydde når du vil, og hvor du vil – både ved ferskvann og saltvann.
 • Marint avfall samles i gjennomsiktige sekker (ikke fargede sekker) og leveres på gjenvinningsstasjonen. Hvis du finner farlig avfall eller elektroavfall skal dette leveres til eget mottak.
 • Kontakt en av våre ansatte på stasjonen slik at vi kan registrere mengdene som ryddes.
 • Rydd trygt – bruk hansker og vær oppmerksom på skarpe gjenstander! Det kan også være lurt å ha med en søppelklype hvis du har dette.
 • Sekker og hansker får du gratis på gjenvinningsstasjonene og på kommunenes servicetorg

Hva er marint avfall – og hvor kan sekkene leveres?

Marint avfall som plast, tauverk en gummisko liggende i fjæresteinene
 • Marint avfall er avfall som forsøpler og er ryddet fra strender, havet, i og langs vassdrag og innsjøer.
 • Innsamlet avfall fra strandrydding kan leveres gratis i gjennomsiktige sekker på våre gjenvinningsstasjoner. Sekkene kastes i container for restavfall og sendes til forbrenning. Har du funnet farlig avfall eller elektroavfall skal dette leveres til eget mottak og må ikke legges i samme sekk som øvrig marint avfall.
 • Kontakt en av våre ansatte på stasjonen slik at vi kan registrere mengdene som ryddes.

Hva gjør jeg når jeg finner farlig avfall, elektroavfall, medisinsk avfall og lignende?

 • Batterier og farlig avfall i væskeform (som olje, parafin og andre kjemikalier) leveres i mottak for farlig avfall på gjenvinningsstasjonen.
 • Trykkimpregnert trevirke, kreosotbehandlet trevirke o.l. kastes i egen container på gjenvinningsstasjonen.
 • Elektroniske produkter som går på strøm eller batteri, leveres i mottak for elektroavfall på gjenvinningsstasjonen. Finner du elektriske gjenstander under vann, lar du det ligge der. Gi beskjed til kommunen om hvor dette ligger.
 • Medisiner og legemidler skal leveres til apotek.

Registrer deg på Rydde-appen

Hold Norge Rent ønsker å kartlegge og dokumentere forsøpling i og ved vassdrag og sjø.

Foto av person som holder en mobiltelefon med Rydde-appen synlig på skjermen.

Bli en del av et stort ryddefellesskap og ta i bruk Rydde i dag.

 • Registrer deg på Rydde-appen, og bruk den når du er ute og rydder.
 • Ved å bruke appen bidrar du med verdifull data inn til det nasjonale arbeidet mot marin forsøpling.
 • Kunnskap om forsøplingssituasjonen og hva det ryddes mest av i Norge er vesentlig for å kunne stoppe forsøplingen.

Foto og kilde: ryddenorge.no

Mer info om:

Visste du at ...

... hvert år blir det produsert 300 millioner tonn plast i verden

... åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år?

... det meste av plasten på norske strender, kommer fra oss selv?