Brennbar rest er avfall som ikke kan materialgjenvinnes og som forbrennes med energiutnyttelse. Brennbar rest leveres til nærmeste gjenvinningsstasjon.