Brennbar rest

Brennbar rest er avfall som ikke kan materialgjenvinnes og som er for stort for restavfallsposen hjemme. Brennbar rest leveres til nærmeste gjenvinningsstasjon og blir sendt til forbrenning med energiutnyttelse.

Slik gjør du det

  1. Samle brennbar rest i en beholder – for eksempel i garasjen eller en bod. Sjekk sortere.no om du er usikker på om noe kan sorteres eller ikke.
  2. Ta med alt neste gang du skal på gjenvinningsstasjon. Er du fortsatt usikker på om noe kan sorteres, får du hjelp fra de som jobber der dersom du trenger det.