Store fritidsbåter uten innenbordsmoter er båter med skroglengde fra 15 fot (4,57 meter) inntil 49,21 fot (15,00 meter) uten innenbordsmotor. Det er gratis å levere inn store fritidsbåter uten innenbordsmotor og båteiere kan få utbetalt 1000 kr i vrakpant. Ordningen gjelder ikke båter benyttet til næringsformål. Store fritidsbåter uten innenbordsmotor leveres til private mottak, eller kommunale mottak som tilbyr dette. Finn mottak for store fritidsbåter uten innenbordsmotor.

Slik gjør du det

Her finner du informasjon og skjema for innsendelse.
 1. Registrer deg og last ned skjema for levering av båt og utbetaling av vrakpant.
 2. Finn ditt nærmeste mottak for store fritidsbåter uten innenbordsmotor. Ta kontakt med mottaket før levering.
 3. Frakt båten til nærmeste mottak og få skjema signert og godkjent fra mottaket.
 4. Ta bilde av/scann skjema og send inn for utbetaling av vrakpant.

Ja takk

 • Robåt
 • Seilbåt
 • Snekke
 • Pram
 • RIB
 • Trebåt
 • Glassfiberbåt
 • Plastbåt
 • Aluminiumsbåt

Nei takk

 • Gummibåt, oppblåsbar

Hva gjør du med…

 • Fritidsbåter med innenbordsmotor?

  Båter med innenbordsmotor må leveres til godkjente mottak. Mer informasjon om innlevering av fritidsbåter.
 • Kostnader til frakt?

  Det er nå gratis å levere inn båter til kassering og det utbetales også vrakpant for innlevering av båter. Båteier må selv dekke kostnader til transport av båten.

Hva blir det til

Båtskrog og annet avfall fra båtene vil gå til materialgjenvinning eller energiutnyttelse avhengig av materiale og innhold av farlige stoffer.

Kasserte fritidsbåter leveres til mottaksanlegg for miljømessig forsvarlig behandling. Kasserte fritidsbåter kan inneholde deler som kan skade miljøet, og farlige stoffer i bl.a. bunnstoff og skrog. Hovedandelen av fritidsbåtene i Norge er laget av komposittmaterialer.

Dumping av båter i havet vil føre til nedbrytning som over tid vil gi mikroplast til havet. Ved å samle inn og behandle båter som skal kasseres, hindrer vi at mennesker og natur eksponeres for farlige miljøgifter og mikroplast fra båter som hensettes. I tillegg vil materialgjenvinning og energiutnyttelse av båtene gi reduserte klimagassutslipp og andre positive miljøeffekter.