Dagens gjenvinningsstasjon i Skibåsen 34 i Sørlandsparken begynner å bli for liten og kan ikke møte fremtidens utvikling. Stasjonen skal derfor videreføres ved flytting til ny stasjon i Sørlandsparken Øst ved IKEA.

Viktige kriterier ved bygging av ny gjenvinningsstasjon er:

  • ingen bruk av fossildrevne kjøretøy
  • større kapasitet i form av å kunne betjene flere kunder per tidsenhet
  • sikrere trafikkavvikling
  • bærekraftige løsninger som solcellepanel
  • innføre adgangskontroll som effektivt identifiserer at kunder som benytter gjenvinningsstasjonen er de samme som betaler for driften av stasjonen

Status - oktober 2021

Nå er arbeidet med limtresøyler startet opp og “sikk-sakk-forskaling” til nye containere er godt i gang.

Status - september 2021

I denne perioden er det høy aktivitet med forskalling og støpearbeid.   

Status - august 2021

Det meste av utsprengning og grunnarbeid er utført.

Våren 2022

Når ny gjenvinningsstasjon åpner våren 2022 vil den se noenlunde slik ut: