Dagens gjenvinningsstasjon i Skibåsen 34 i Sørlandsparken har blitt for liten og kan ikke møte fremtidens utvikling. Anlegget flyttes derfor til Sørlandsparken Øst ved IKEA.

Den nye gjenvinningsstasjonen får økt kapasitet og mer miljøvennlig drift sammenlignet med eksisterende anlegg:

  • Større plass
  • Sikrere trafikkavvikling
  • Ingen fossildrevne maskiner
  • Bruk av tre som byggemateriale
  • Solceller
  • Innføre kundeidentifisering som effektivt sikrer at de som besøker gjenvinningsstasjonen er de samme som betaler for driften av stasjonen

Status juni 2022

Tre dager før åpning av ny gjenvinningsstasjon så det slik ut i Sørlandsparken. Les mer om den nye stasjonen.

Status mai 2022

Den 5. mai monteres gjerder og kantstein. Fasadearbeidene går mot slutten.

Status mars 2022

Den 29. mars er det full fart med asfaltering i Sørlandsparken.

Status februar 2022

Den 17. februar er hele taket over sorteringsplata lagt, bygget er tettet med vegger og tak, utearealene er planert og den store byggekrana er demontert. Sola skinner og det går mot vår.

Status januar 2022

12. januar er halvparten av tak over sorteringsplata på plass.  Gulvene i hovedbygget er nå nå støpt.  Bygget består blant annet av administrasjon, garderober, mottaker av ting til ombruk og mottak av farlig avfall og elektro.

Status desember 2021

21. desember er tak på plass, gulv er klar for støping og halvparten av de store takstolene over sorteringsplaten er montert.

Status - november 2021

8. november er oppføring av bygg til administrasjon, mottak av farlig avfall og elektroavfall, ting til ombruk godt i gang.

Status - oktober 2021

Nå er arbeidet med limtresøyler startet opp og “sikk-sakk-forskaling” til nye containere er godt i gang.

Status - september 2021

I denne perioden er det høy aktivitet med forskalling og støpearbeid.   

Status - august 2021

Det meste av utsprengning og grunnarbeid er utført.

Våren 2022

Når ny gjenvinningsstasjon åpner våren 2022 vil den se noenlunde slik ut: