Dagens gjenvinningsstasjon i Skibåsen 34 i Sørlandsparken begynner å bli for liten og kan ikke møte fremtidens utvikling. Stasjonen skal derfor videreføres ved flytting til ny stasjon i Sørlandsparken Øst ved IKEA.

Viktige kriterier ved bygging av ny gjenvinningsstasjon er:

  • ingen bruk av fossildrevne kjøretøy
  • større kapasitet i form av å kunne betjene flere kunder per tidsenhet
  • sikrere trafikkavvikling
  • bærekraftige løsninger som solcellepanel
  • innføre adgangskontroll som effektivt identifiserer at kunder som benytter gjenvinningsstasjonen er de samme som betaler for driften av stasjonen

Status januar 2022

12. januar er halvparten av tak over sorteringsplata på plass.  Gulvene i hovedbygget er nå nå støpt.  Bygget består blant annet av administrasjon, garderober, mottaker av ting til ombruk og mottak av farlig avfall og elektro.

Status desember 2021

21. desember er tak på plass, gulv er klar for støping og halvparten av de store takstolene over sorteringsplaten er montert.

Status - november 2021

8. november er oppføring av bygg til administrasjon, mottak av farlig avfall og elektroavfall, ting til ombruk godt i gang.

Status - oktober 2021

Nå er arbeidet med limtresøyler startet opp og “sikk-sakk-forskaling” til nye containere er godt i gang.

Status - september 2021

I denne perioden er det høy aktivitet med forskalling og støpearbeid.   

Status - august 2021

Det meste av utsprengning og grunnarbeid er utført.

Våren 2022

Når ny gjenvinningsstasjon åpner våren 2022 vil den se noenlunde slik ut: