Gjenvinningsstasjonen i Sørlandsparken Øst, ved IKEA, tilbyr økt kapasitet og mer miljøvennlig drift sammenlignet med den gamle gjenvinningsstasjonen i Skibåsen.

De nye forbedringene inkluderer blant annet:

  1. Større plass for bedre avfallshåndtering
  2. Forbedret trafikkavvikling og økt sikkerhet for besøkende
  3. Innføring av kundeidentifisering som effektivt sikrer at de som besøker gjenvinningsstasjonen er de samme som betaler for driften av stasjonen
  4. Ingen bruk av fossildrevne maskiner, noe som reduserer klimagassutslippene
  5. Bruk av tre som bærekraftig byggemateriale
  6. Implementering av solceller

Den nye gjenvinningsstasjonen er nå mer moderne og bærekraftig og bedre tilpasset fremtidige utfordringer med avfallshåndtering.

Status juni 2022

Tre dager før åpning av ny gjenvinningsstasjon så det slik ut i Sørlandsparken. Les mer om den nye stasjonen.

Skilt ved innkjøring til Sørlandsparken gjenvinningsstasjon som ønsker velkommen og angir åpningstider ved stasjonen Skilt ved innkjøring til Sørlandsparken gjenvinningsstasjon som viser hvordan man kommer seg inn på anlegget ved å bruke skiltgjenkjenning, QR-kode eller skanne nøkkelbrikke. Innkjøringsområde med bom til Sørlandsparken gjenvinningsstasjon Rullekomprimator for hageavfall ved Sørlandsparken gjenvinningsstasjon Oversiktsbilde fra Sørlandsparken gjenvinningsstasjon som viser mottaksareal med containere og overbygd tak Solcellepanel på tak ved Sørlandsparken gjenvinningsstasjon

Status mai 2022

Den 5. mai monteres gjerder og kantstein. Fasadearbeidene går mot slutten.

Sørlandsparken gjenvinningsstasjon med innkjøringsport og gjerde rundt stasjonen Betongarbeid ved utforming av innkjøringsområde til Sørlandsparken gjenvinningsstasjon Betongarbeid ved utforming av innkjøringsområde til Sørlandsparken gjenvinningsstasjon Arbeider som holder på med betongarbeid ved Sørlandsparken gjenvinningsstasjon Takoverbygg ved Sørlandsparken gjenvinningsstasjon under bygging Verkstedbygg ved Sørlandsparken gjenvinningsstasjon med grusete arealer i forkant

Status mars 2022

Den 29. mars er det full fart med asfaltering i Sørlandsparken.

6 arbeidere som asfalterer ved containerrekke ved Sørlandsparken gjenvinningsstasjon Stillas utenfor administrasjonsbygg på byggeplass ved Sørlandsparken gjenvinningsstasjon Byggeområde ved innkjøring ved bom til Sørlandsparken gjenvinningsstasjon

Status februar 2022

Den 17. februar er hele taket over sorteringsplata lagt, bygget er tettet med vegger og tak, utearealene er planert og den store byggekrana er demontert. Sola skinner og det går mot vår.

Oversiktsbilde som viser planert areal, betongvegg for plassering av containere og tak over disse under bygging av Sørlandsparken gjenvinningsstasjon Takoverbygg ved Sørlandsparken gjenvinningsstasjon under bygging Stillas rundt administrasjonsbygg i Sørlandsparken gjenvinningsstasjon

Status januar 2022

12. januar er halvparten av tak over sorteringsplata på plass.  Gulvene i hovedbygget er nå nå støpt.  Bygget består blant annet av administrasjon, garderober, mottaker av ting til ombruk og mottak av farlig avfall og elektro.

Oversiktsbilde som viser planert areal, betongvegg for plassering av containere og tak over disse ved Sørlandsparken gjenvinningsstasjon Arbeidsfolk ved stillas inntil bygg under oppføring Arbeider som fjernstyrer lossing av plankehaug på byggeplass ved ny gjenvinningsstasjon i Sørlandsparken

Status desember 2021

21. desember er tak på plass, gulv er klar for støping og halvparten av de store takstolene over sorteringsplaten er montert.

Oversiktsbilde fra Sørlandsparken gjenvinningsstasjon som viser mottaksareal med containere og takstoler Stillas utenfor verkstedbygg på byggeplass ved Sørlandsparken gjenvinningsstasjon Innvendig byggeplass med armering av betonggulv og trestolper i midten

Status - november 2021

8. november er oppføring av bygg til administrasjon, mottak av farlig avfall og elektroavfall, ting til ombruk godt i gang.

Byggeplass med grovplanering av areal som skal bli til ny gjenvinningsstasjon i Sørlandsparken Minigraver som legger ut grus inni nybygg Minigraver som legger ut grus inni nybygg

Status - oktober 2021

Nå er arbeidet med limtresøyler startet opp og “sikk-sakk-forskaling” til nye containere er godt i gang.

Oversiktsbilde som viser planert areal, betongvegg for plassering av containere og tak over disse ved Sørlandsparken gjenvinningsstasjon Byggeplass med grovplanering av areal og oppsetting av nybygg som skal bli til ny gjenvinningsstasjon i Sørlandsparken Grunnmur på byggeplass for ny gjenvinningsstasjon i Sørlandsparken

Status - september 2021

I denne perioden er det høy aktivitet med forskalling og støpearbeid.   

Forskalingsarbeid på byggeplass i Sørlandsparken Grunnarbeid og planering på byggeplass for ny gjenvinningsstasjon i Sørlandsparken Forskalingsarbeid på byggeplass i Sørlandsparken

Status - august 2021

Det meste av utsprengning og grunnarbeid er utført.

Grovplanert tomt med lager av armeringsjern og forskalingslemmer Grovplanert tomt med lager av armeringsjern og forskalingslemmer Grovplanert flat næringstomt med haug av steinmasser i bakgrunnen

Våren 2022

Når ny gjenvinningsstasjon åpner våren 2022 vil den se noenlunde slik ut:

Animasjonstegning av oversikt over Sørlandsparken gjenvinningsstasjon med administrasjonsbygg med solcellepaneler og sorteringsrampe i bakgrunnen Animasjonstegning av oversikt over Sørlandsparken gjenvinningsstasjon med administrasjonsbygg med solcellepaneler og sorteringsrampe i bakgrunnen Animasjonstegning av gjenvinningsstasjon i Sørlandsparken og kunder som leverer fra seg avfall Animasjonstegning av gjenvinningsstasjon i Sørlandsparken med flere rullekomprimatorer Animasjonstegning av gjenvinningsstasjon i Sørlandsparken og kunder som leverer fra seg avfall Animasjonstegning av oversikt over Sørlandsparken gjenvinningsstasjon med administrasjonsbygg med solcellepaneler og sorteringsrampe i bakgrunnen