Henteordning

Bioavfall, papir og papp, plastemballasje, glass- og metallemballasje samt restavfall samles inn på samme kjøreruter som husholdningsavfall.

I tillegg kan man inngå avtale om innsamling av risikoavfall, papir til makulering og utsetting og tømming av containere.

Avfall Sør tilpasser henteordningen etter henvendelse fra enheten.

Hentefrekvenser

Bioavfall og restavfall hentes ukentlig. Papp, papir og plastemballasje hentes hver 4. uke og glass- og metallemballasje hentes hver 8.uke.
Risikoavfall, papir til makulering og containere hentes på anrop.

Dunkestørrelser

Vi har avfallsdunker i ulike størrelser:

Dunk til Restavfall:                                140 liter, 240 liter, 660 liter og 1000 liter
Dunk til papp og papir:                         140 liter, 240 liter, 660 liter og 1000 liter
Dunk til bioavfall:                                   140 liter og 240 liter
Dunk til glass- og metallemballasje:  140 liter, 240 liter og 360 liter
Dunk til makulering                               120 liter, 240 liter og 660 liter
Boks til risikoavfall                                  30 liter eller 50 liter
Plastemballasje:                                     Sekker på 240 liter

Endring i abonnement

Nye enheter bestiller renovasjonsabonnement gjennom Avfall Sør.
Avfall Sør merker dunkene med adresselapp og setter på RFID brikke før dunkene leveres ut av Avfall Sør mot et utkjøringsgebyr. Dunkene kan dessverre ikke hentes.

Ønskes det å endre på antall dunker, dunkestørrelse med mer, kontakt Avfall Sør for informasjon. Ved dunkebytte påløper et utkjøringsgebyr.

Renovasjonsutstyr

Avfall Sør selger grønne kasser til papp og papir, kjøkkenbøtter til matavfall, bioposer (7 liter), sekker til plastemballasje og utstyr til ordning for risikoavfall.
Utstyret fås kjøpt ved henvendelse til Avfall Sør, og kan etter bestilling hentes i Vige havnevei 90 eller leveres til kunde mot et gebyr.
Bioposer på 35, 80, 120 og 240 liter kan kjøpes direkte hos engros hos leverandør som kommunen har innkjøpsavtale med. Posene kan også bestilles gjennom Avfall Sør hvis ønskelig.

Bringeordning

Kommunale enheter kan også levere avfall fra egen drift på gjenvinningsstasjon på Støleheia og Mjåvann. Kunder leverer på anvist område. Husk at farlig avfall og elektroavfall må deklareres.

Fakturering

Kommunale enheter mottar faktura fra Avfall Sør 4 ganger i året. Forfallsdatoer er satt til:

1.termin             forfall ca. 15.04
2.termin            forfall ca. 15.07
3.termin            forfall ca. 15.10
4.termin            forfall ca. 15.01

Faktura fra Avfall Sør inneholder fast avgift for inneværende termin, og tømminger og behandling av restavfall og bioavfall fra forrige termin.

Kontaktinformasjon

Kommunale enheter henvender seg til Avfall Sør på telefon 38 17 70 70 eller på e-post: kommune@avfallsor.no.
Du kan også komme i kontakt med Avfall Sør ved å klikke her:

  • Adresse hvor enheten holder til
  • Enhetens navn
  • Enhetens organisasjonsnummer