Henteordning

Følgende avfallstyper samles inn på samme kjøreruter som husholdningsavfall:

 • Bioavfall
 • Papir og papp
 • Plastemballasje
 • Glass- og metallemballasje
 • Restavfall

 

I tillegg kan man inngå avtale om innsamling av risikoavfall, og papir til makulering, samt utsetting og tømming av containere.

Avfall Sør tilpasser henteordningen etter henvendelse fra enheten.

Hentefrekvenser

 • Bioavfall og restavfall hentes ukentlig
 • Papp/papir og  plastemballasje hentes hver 4. uke
 • Glass- og metallemballasje hentes hver 8. uke
 • Risikoavfall, papir til makulering og containere hentes på anrop

Avfallsdunker og størrelser

Vi har avfallsdunker i ulike størrelser:

 • Restavfall: 140 liter, 240 liter, 660 liter og 1000 liter
 • Papp og papir: 140 liter, 240 liter, 660 liter og 1000 liter
 • Bioavfall: 140 liter og 240 liter
 • Glass- og metallemballasje: 140 liter, 240 liter og 360 liter
 • Papir til makulering: 120 liter, 240 liter og 660 liter

 

I tillegg kan vi tilby:

 • Boks til risikoavfall på 30 liter eller 50 liter
 • Sekker for plastemballasje på 240 liter

Endring i abonnement

 • Nye enheter bestiller renovasjonsabonnement gjennom Avfall Sør.
 • Avfall Sør merker dunkene med adresselapp og setter på RFID brikke før dunkene leveres ut av Avfall Sør mot et utkjøringsgebyr.
 • Dunkene kan dessverre ikke hentes selv.

 

Ønskes det å endre på antall dunker, størrelse på dunker m.m.?

Kontakt Avfall Sør for informasjon. Ved bytting av dunk påløper et utkjøringsgebyr.

Sortering- og renovasjonsutstyr

Avfall Sør selger følgende sorteringsutstyr:

 • Sorteringskasser for papp og papir
 • Biokurv (kjøkkenbøtte) og bioposer (7 liter) for matavfall
 • Sekker til plastemballasje
 • Utstyr til ordning for risikoavfall

Utstyret fås kjøpt ved henvendelse til Avfall Sør, og kan etter bestilling hentes i Vige havnevei 90 eller leveres til kunde mot et gebyr.

 

Bioposer på 35, 80, 120 og 240 liter kan kjøpes direkte hos engros hos leverandør som kommunen har innkjøpsavtale med. Posene kan også bestilles gjennom Avfall Sør hvis ønskelig.

Bringeordning

 • Kommunale enheter kan også levere avfall fra egen drift på gjenvinningsstasjon på Støleheia og Mjåvann.
 • Kunder leverer på anvist område.
 • Husk at farlig avfall og elektroavfall må deklareres.

Fakturering

Kommunale enheter mottar faktura fra Avfall Sør 4 ganger i året. Forfallsdatoer er satt til:

 • 1. termin: forfall ca. 15.04
 • 2. termin: forfall ca. 15.07
 • 3. termin:  forfall ca. 15.10
 • 4. termin: forfall ca. 15.01

 

Faktura fra Avfall Sør inneholder:

 • Fast avgift for inneværende termin.
 • Tømminger og behandling av restavfall og bioavfall fra forrige termin.

Kontaktinformasjon

Kommunale enheter henvender seg til Avfall Sør på telefon 38 17 70 70 eller på e-post: kommune@avfallsor.no.

Du kan også komme i kontakt med Avfall Sør ved å fylle ut kontaktskjemaet under. Vi kontakter deg på e-post så fort som mulig.

 

Kontaktskjema

 • Adresse hvor enheten holder til
 • Enhetens navn
 • Enhetens organisasjonsnummer