Avfall Sør tar ikke imot følgende avfallstyper på gjenvinningsstasjonene:


Fritidsbåter som ikke er sanerte
Du må sanere båten selv eller levere til et godkjent mottak. Avfall Sør har ikke godkjennelse for ikke-sanerte fritidsbåter.


Oljetanker med innhold
Avfall Sør kan ikke ta imot oljetanker som ikke er tømt og har renhetssertifikat. Avfall Sør kan kun ta imot tømte oljetanker.


Radioaktivt materiale
Kontakt Statens strålevern for levering av radioaktivt materiale. Røykvarslere kan leveres på gjenvinningsstasjonene.


Større mengder rene masser
Skal leveres til rene massetipper.