Matavfall

Avfall Sør tar ikke imot matavfall på gjenvinningsstasjonene. Matavfall må leveres i dunk/nedgravd container for bioavfall.

Eksplosiver og ammunisjon

Kundene må kontakte politiet for levering. Ring 02800.

Fyrverkeri

Kundene må kontakte forhandler for levering.

Medisiner

Kundene må levere dette til apotek.

Smittefarlig avfall

Kundene må levere dette til godkjente mottak eller bruke godkjente henteordninger.

Fritidsbåter som ikke er sanerte

Kunden må sanere båten selv eller levere til et godkjent mottak. Avfall Sør har ikke godkjennelse for ikke-sanerte fritidsbåter.

Oljetanker med innhold

Avfall Sør kan ikke ta imot oljetanker som ikke er tømt og har renhetssertifikat. Avfall Sør kan kun ta imot tømte oljetanker.

Radioaktivt materiale

Kundene må kontakt Statens strålevern for levering av radioaktivt materiale, unntaket er røykvarslere som kan leveres på gjenvinningsstasjonene.