Åpningstider

Mandag - fredag
08:00 - 19:00
Lørdag
08:00 - 15:00

Kortere åpningstider

Lørdag 24. desember
08:00 - 12:00
Lørdag 31. desember
08:00 - 12:00

Vi holder stengt

Mandag 26. desember
2. juledag

Levering av avfall

Det kan være lurt å sortere avfallet hjemme, før du kommer til gjenvinningsstasjonen. Da sparer du tid ved ankomst, og ventetiden for andre blir kortere. Bruk av gjenvinningsstasjonen er inkludert i fastgebyret.

Salg av jord, kompost og bark

Fra fredag 1. april og frem til lørdag 8. oktober 2022 selges jord, bark og kompost på Mjåvann gjenvinningsstasjon. Se prisliste for Mjåvann her!

På Støleheia gjenvinningsstasjon kan du kjøpe jord, kompost, bark, sand og grus — hele året. Vi hjelper til med å laste hengeren din.

Ønsker du jord- eller barkprodukter utkjørt med lastebil kan du henvende deg til Støleheia Avfallsanlegg på telefon 38 15 23 95 eller postnaering@avfallsor.no – sjekk egen
prisliste fra Avfall Sør Næring AS.

Gjenvinningstips

Sortér hjemme og bruk gjennomsiktige sekker

Over 50 % av restavfallet kan gjenvinnes

Når du sorterer bra, kan vi holde gebyret nede

Spørsmål og svar

Bruk av gjenvinningsstasjonen er inkludert i fastgebyret ditt, så lenge det er privat husholdningsavfall du leverer. Les mer om renovasjonsgebyr.

Gjenstander som er i god stand kan leveres til ombruk på gjenvinningsstasjonen og selges videre i bruktbutikken Blå Kors gjenbruk på Mjåvann.
Når du sorterer avfallet ut fra hva det er laget av, kan vi sørge for at mest mulig av materialene blir brukt om igjen. Vi behandler noe selv, og sender de ulike avfallstypene videre til materialgjenvinning. Restavfallet blir sendt til Returkraft, og vi får strøm og varme fra avfallet. Det som ikke kan gjenvinnes, legges på deponi.

Ja, gjenvinningsstasjonene er bemannet. De ansatte hjelper deg med å forklare sorteringen dersom du er usikker. Du må imidlertid selv kaste avfallet ditt i containerne.

Du kan levere gjenstander til ombruk/gjenbruk på gjenvinningsstasjonen på Mjåvann eller i Sørlandsparken. Les mer om dette her.