Hvem er vi?

Avfall Sør Holding AS – org.nr: 986 296 042

er et aksjeselskap eid av kommunene Kristiansand og Vennesla for å drive renovasjonsvirksomhet i regionen, på en økonomisk, ressurs- og miljømessig god måte. Vi ivaretar kommunenes pålagte oppgaver innen husholdningsrenovasjon og slambehandling gjennom det heleide datterselskapet Avfall Sør AS

Mottak av faktura:

Elektronisk adresse for EHF-faktura: 0192: 986 296 042

Avfall Sør AS – org.nr: 995 646 137

Avfall Sør består av 5 avdelinger og er lokalisert på 4 steder: Vige (administrasjon), Sørlandsparken, Mjåvann og Støleheia. Våre anlegg, maskiner og materiell benyttes også til konkurranseutsatt avfallsbehandling og salg av tjenester til andre kommuner og bedrifter. Selskapet skal drive sin virksomhet på en økonomisk, ressurs- og miljømessig god måte.

Avfall Sør har vært Klimapartner siden 2011
Avfall Sør har vært Miljøfyrtårn-sertifisert siden 2012.
Avfall Sør er sertifisert i «Likestilt arbeidsliv»

Les mer om avdelingene og styrene her.

Vår visjon og våre verdier

Med samarbeid og kompetanse skal Avfall Sør forenkle og forbedre miljøriktig avfallshåndtering.

Mottak av faktura:

Elektronisk adresse for EHF-faktura: 0192: 995 646 137

Her holder vi til:

Mjåvann gjenvinningsstasjon og Blå Kors gjenbruk
Besøksadresse: Mjåvannsvegen 46, 4628 Kristiansand
Postadresse: Postboks 4094, 4689 Kristiansand
Sørlandsparken gjenvinningsstasjon
Besøksadresse: Sydinga 31, 4636 Kristiansand - Lillesand
Postadresse: Postboks 4094, 4689 Kristiansand
Støleheia gjenvinningsstasjon
Besøksadresse: Stølevegen 22, 4715 Øvrebø
Postadresse: Postboks 4094, 4689 Kristiansand
Administrasjon
Besøksadresse: Vige havnevei 90 (2. etasje), 4633 Kristiansand
Postadresse: Postboks 4094, 4689 Kristiansand