Nedgravde containere

Nedgravde containere er en fremtidsrettet, brukervennlig løsning for oppsamling av sortert avfall. I nedgravde containerne samles husholdningsavfall fra flere boliger under bakken. Stadig flere nyere boligområder satser på denne løsningen som også kan tilpasses i eldre områder med tett bebyggelse dersom det er plass til å grave ned containerne.

Posebyen

Les mer om nedgravd avfallsløsning i Posebyen

Beboere som bruker nedgravde containere

Du trenger en elektronisk brikke eller en nøkkel for å få tilgang til de nedgravde containerne som du skal bruke. Disse er merket med avfallstype, og det er viktig at du sorterer slik at at mest mulig av avfallet kommer til nytte.

Borettslag, velforeninger og sameier som ønsker nedgravde containere

Det er mange fordeler med bruk av slike avfallsløsninger: brannsikkert, plassbesparende og lettvint for beboerne. Ta kontakt med kundesenteret for mer informasjon.

Utbyggere

Planlegger du et boligfelt eller renovering av eldre boligområde, er det viktig at du følger avfallsteknisk norm – se dokument under.
Ta gjerne kontakt med oss tidlig, ved å sende oss en e-post.

Aktuell informasjon