Innsamling av avfall i Kristiansand og Vennesla

Alle husstander får besøk av renovasjonskjøretøy én gang i uka. Disse avfallstypene henter vi hjemme hos deg:

  • Restavfall kan tømmes hver uke
  • Bioavfall (matavfall, matrester og hageavfall) kan tømmes hver uke
  • Papp og papir tømmes hver fjerde uke
  • Plastemballasje hentes hver fjerde uke
  • Glass- og metallemballasje tømmes hver åttende uke

Renovasjonskjøretøyet har to kammer (lasterom) – slik at avfallstypene ikke blir blandet i bilen. Du bestemmer selv om dunk til bioavfall og dunk til restavfall skal tømmes på din faste tømmedag. Du betaler et gebyr hver gang disse to dunkene tømmes.

Har du ikke egne avfallsdunker, men bruker nedgravde containere, trenger du ikke tenke på når avfallet hentes. Les mer om denne løsningen her.

Andre avfallstyper og større gjenstander må du levere på gjenvinningsstasjonen. Bruk av gjenvinningsstasjonene er inkludert i gebyret.

Eiere av hytter og fritidseiendommer

Dere kan fritt bruke gjenvinningsstasjonene våre. For mer informasjon, se informasjon om hytterenovasjon

Hjemmekompostering og bokashi

De søm ønsker å kompostere selv i stedet for å bruke dunk for bioavfall, har mulighet til det. Les mer om dette her.

Containere og storsekker

Trenger du storsekker eller containere for å frakte bort større mengder avfall, for eksempel i forbindelse med renovering av hus eller andre typer rydding fra en privat husholdning? Private firmaer må ha samtykke fra kommunen for å kunne samle inn husholdningsavfall. Disse firmaene har per i dag et slikt samtykke i kommunene Kristiansand og Vennesla:
1) Peter Løvaas Transport AS
2) Norsk Gjenvinning AS, avdeling Kristiansand
3) Franzefoss Gjenvinning AS
Kontakt disse firmaene for pris og avfallsløsning.