Innsamling av avfall i Kristiansand og Vennesla

Husholdninger

  • Alle husstander får besøk av renovasjonskjøretøy én gang i uka.

Disse avfallstypene henter vi hjemme hos deg:

  • Renovasjonskjøretøyet har to kammer (lasterom) – slik at avfallstypene ikke blir blandet i bilen.
  • Du bestemmer selv om dunk til bioavfall og dunk til restavfall skal tømmes på din faste tømmedag. Du betaler et variabelt gebyr hver gang disse to dunkene tømmes.
  • Andre avfallstyper og større gjenstander må du levere på gjenvinningsstasjonen. Bruk av gjenvinningsstasjonene er inkludert i gebyret.
  • Har du ikke egne avfallsdunker, men bruker nedgravde containere, trenger du ikke tenke på når avfallet hentes. For mer informasjon om nedgravde løsninger – se linken under.

Eiere av hytter og fritidseiendommer

Hytterenovasjonsordningen går ut på at hytter og fritidsboliger leverer sitt husholdningsavfall til hytterenovasjonspunkter i Kristiansand og Vennesla. Levering av avfall på våre gjenvinningsstasjoner inkludert i renovasjonsgebyret. For mer informasjon – se linken under.

Hjemmekompostering og bokashi

De søm ønsker å kompostere selv i stedet for å bruke dunk for bioavfall, har mulighet til det. For mer informasjon – se linken under.

Containere og storsekker

Trenger du storsekker eller containere for å frakte bort større mengder avfall, for eksempel i forbindelse med renovering av hus eller andre typer rydding fra en privat husholdning? Private firmaer må ha samtykke fra kommunen for å kunne samle inn husholdningsavfall.
Disse firmaene har per i dag et slikt samtykke i kommunene Kristiansand og Vennesla:
  • Peter Løvaas Transport AS
  • Norsk Gjenvinning AS, avdeling Kristiansand
  • Franzefoss Gjenvinning AS
Kontakt disse firmaene for pris og avfallsløsning.
For mer informasjon om samtykke til innsamling av husholdningsavfall – se linken under.