Innsamling av avfall i Kristiansand og Vennesla

Alle husstander får besøk av renovasjonsbil en gang i uka.  Restavfall og bioavfall kan tømmes hver uke, mens papir, papp og plastemballasje hentes hver fjerde uke. Glass- og metallemballajse hentes hver åttende uke.

Bilen har to kammer (lasterom) – slik at avfallstypene ikke blir blandet i bilen.  Du bestemmer selv om dunk til bioavfall og dunk til restavfall skal tømmes på din faste tømmedag.  Du betaler et gebyr hver gang disse to dunkene tømmes.

Har du ikke egne avfallsdunker, men bruker nedgravde containere, trenger du ikke tenke på når avfallet hentes. Les mer om denne løsningen her.

Hvilke avfallstyper hentes hjemme?

Disse avfallstypene henter vi hjemme hos deg:

  • Bioavfall (matavfall, matrester og hageavfall)
  • Papp og papir
  • Plastemballasje
  • Glassemballasje og metallemballasje
  • Restavfall

Andre avfallstyper må du levere på gjenvinningsstasjonen. Bruk av gjenvinningsstasjonene er inkludert i gebyret.

Eiere av hytter og fritidseiendommer:

Dere kan fritt bruke gjenvinningsstasjonene våre. For mer informasjon, se informasjon om  hytterenovasjon

Hjemmekompostering og bokashi

De søm ønsker å kompostere selv i stedet for å bruke dunk for bioavfall, har mulighet til det. Les mer om dette her.

Containere og storsekker

Trenger du storsekker eller containere for å frakte bort større mengder avfall, for eksempel i forbindelse med renovering av hus eller andre typer rydding fra en privat husholdning? Private firmaer må ha samtykke fra kommunen for å kunne samle inn husholdningsavfall. Disse firmaene har per i dag et slikt samtykke i kommunene Kristiansand og Vennesla:
1) Peter Løvaas Transport AS
2) Norsk Gjenvinning AS, avdeling Kristiansand
3) Franzefoss Gjenvinning AS
Kontakt disse firmaene for pris og avfallsløsning.

Tilleggstjenester og salgsartikler