Hvorfor bruke tøybleier?

Fire fargerike tøybleier som henger til tør på snor.
 • For miljøet — engangsbleier skaper store mengder avfall. Hvert bleiebarn produserer i snitt 1 tonn med avfall i bleieperioden.
 • For barnet — utvikling av astma er blitt sett i sammenheng med bruk av engangsbleier
 • For økonomien — etter tre år er besparelsen ved bruk av tøybleier mellom kr 7000–10 000

Tilskudd til kjøp av tøybleier

Avfall Sør tilbyr en tilskuddsordning til startpakke med tøybleier for nybakte foreldre som ønsker å bidra til å redusere avfallsmengden.

 • Tilskuddet gis som et engangstilskudd på inntil kr 1000 per bleiebarn.
 • Søker må være bosatt i enten Kristiansand eller Vennesla
 • For å kunne søke om tilskudd må barnet være født og under 2 år.
 • Ordningen gjelder også ved kjøp av brukte tøybleier.


Dokumentasjon på kjøp av tøybleier som kreves:

 • Kopi av barnets fødselsattest skal legges ved uansett hvilken av betalingsmåtene man benytter.
 • Original kvittering på kjøp av tøybleier. Tøybleier kan kjøpes på nett eller i butikk.
 • Dersom tøybleiene betales med Vipps er kontoutskrift som viser betalingen gyldig dokumentasjon
 • Ved kjøp av brukte tøybleier skal selger og kjøper skrive en kvittering som dokumenterer kjøpesummen.

 

Søknadsskjema for tilskudd til tøybleier

Fyll ut skjemaet under og send e-post til oss med søknaden.