Nå utfordrer vi deg til å tømme restavfallsdunken hver fjerde uke

Våre tall viser at en husstand i gjennomsnitt tømmer restavfallet hver andre uke.

Men de aller fleste av oss kan sortere avfallet mye bedre enn vi gjør i dag. 


Ved å tømme restavfallet sjeldnere er målet at:

 • Du blir bedre til å sortere avfallet, og øker mengden avfall som sendes til materialgjenvinning
 • Du reduserer mengden restavfall
 • Du sparer penger ved å tømme dunkene sjeldnere

 

Bli hverdagshelt for miljøet

Dine valg i hverdagen påvirker miljøet – og de rundt deg følger ofte ditt eksempel.

Illustrasjon av familie på fire av standard dunker for papp/papir, bioavfall og glass- og metallemballasje, samt sekk med plastemballasje. I tillegg avgir de en skygge som viser at de er superhelter med kapper på.

Å redusere forbruket ditt er det beste du kan gjøre for miljøet.
I Norge kaster hver av oss i gjennomsnitt 450 kg avfall i løpet av ett år. Ved å forbruke mindre reduserer du bruken av råstoffer, lager mindre avfall og bidrar til lavere klimagassutslipp.

Kildesortering er viktig for miljøet.
Bedre sortering gjør at vi kan gjenvinne mer av avfallet ditt slik at det blir til nye produkter – gang på gang.

Hva er egentlig restavfall?

Restavfall er det som er igjen når du har sortert ut alt som kan gjenvinnes til nye produkter.

Illustrasjon av restavfallsdunken med spørsmålstegn på.

I Kristiansandsregionen kjøres restavfall fra husholdningene til energigjenvinningsanlegget Returkraft. Her brennes restavfallet, og energien fra avfallet gjenvinnes til energi som brukes til oppvarming (fjernvarme) og elektrisk strømproduksjon. Men, denne energien kan bare brukes én gang.

Noen eksempler på restavfall:
Bleier, bind, tamponger, Q-tips, støvsugerposer, poser med aluminiumsfilm på innsiden, plast- og papirsugerør, lær, tau, gummi, snus, sigarettstumper, tyggegummi, kontaktlinser, tomme pillebrett, ødelagte/utslitte tekstiler og sko, ødelagte leker uten elektronikk og batteri, ringpermer, knust drikkeglass/kopp, tilgriset emballasje, hundeposer, kald aske m.m.

Flere eksempler på restavfall.

Mer enn 50 % av det som kastes i restavfallsdunken er feilsortert

Dette er viktige ressurser som blir brent opp i stedet for å gjenvinnes til nye produkter.

Illustrasjon av restavfallsdunk hvor 2/3 er markert som feilsortert avfall. 1/3 er restavfall.

Halvparten kan materialgjenvinnes
I 2022 gjennomførte Avfall Sør en sorteringsundersøkelse av restavfall fra husholdninger i Kristiansand og Vennesla. Resultatet viser at mer enn halvparten av innholdet er gjenvinnbart avfall som vi helst skulle fått bort fra restavfallet.

 • Bioavfall til kompostering (33%)
 • Plastemballasje til materialgjenvinning (15,5%)
 • Annet avfall til materialgjenvinning (19,5%)
 • Restavfall til energigjenvinning (32%)

Illustrasjonen viser vektinnholdet i en restavfallsdunk. Mer informasjon om sorteringsundersøkelsen.

Du sparer penger når restavfallet tømmes sjeldnere

Hvor mye du betaler i renovasjonsgebyr avhenger blant annet av hvor ofte du setter ut restavfall og bioavfall hjemme hos deg i løpet av året.

Som kunde hos Avfall Sør betaler du renovasjonsgebyr som består av en variabel og en fast del:

Illustrasjon av standard dunker for papp/papir, bioavfall og glass- og metallemballasje, samt sekk med plastemballasje.

Fast årsgebyr
Beregnes ut fra antall boenheter på eiendommen din, og størrelse/antall dunker for papp/papir og bioavfall. Fastgebyret inkluderer:

 • 12 obligatoriske tømminger av bioavfall i løpet av året
 • 13 tømminger av papp/papir i løpet av året
 • 6-7 tømminger av glass- og metallemballasje i løpet av året
 • 13 tømminger av plastemballasje (sekker)
 • Bioposer i rull ved behov
 • Sekker for plastemballasje ved behov
 • Levering av sortert avfall på våre gjenvinningsstasjoner
Illustrasjon av standard restavfallsdunken med beløpet 46 kroner på, og bioavfallsdunk med beløpet 38 kroner på.

Variabelt gebyr
Avhenger av hvor ofte du tømmer restavfall og bioavfall. For en standard dunk betaler du:

 • kr 45,49 per tømming for restavfall
 • kr 37,93 per tømming for bioavfall (utover de 12 tømmingene som er inkludert i det faste årsgebyret)

Gebyrsatser gjelder for 2024, og priser er inkl. mva.

Illustrasjon av restavfallsdunken som er visualiserer 3 ulike søylediagram, basert på antallet tømminger i året (hhv. 13, 26 og 52 dunker).

Eksempel på variabelt gebyr for standard restavfallsdunk avhengig av antall tømminger årlig:

 • Hver fjerde uke = kr 591 per år
 • Annenhver uke* = kr 1183 per år
 • Hver uke = kr 2365 per år

*Normalgebyret i 2024 for en husholdning med enebolig/rekkehus og standard dunker er kr 4396 per år. Dette inkluderer fast årsgebyr, samt at bioavfall i gjennomsnitt tømmes 18 ganger i året (ca. hver tredje uke) og restavfallet i gjennomsnitt tømmes 26 ganger i året (annenhver uke). Mer informasjon om renovasjonsgebyr.

Gode vaner starter med et godt system hjemme

Avfall Sør tilbyr sorteringsutstyr som gjør det enklere å sortere avfallet ditt riktig.

Illustrasjon av sorteringskasser for papp/papir, restavfall og farlig avfall og elektro.

Sorteringskasser:

 • Papp/papir (kr 95,20 per kasse)
 • Glass- og metallemballasje (kr 95,20 per kasse)
 • Farlig avfall og småelektronikk (kr 112 per kasse)

Du kan kjøpe sorteringskasser hos kundesenteret vårt på Vige.

Prisene gjelder for 2024, og er inkl. mva.

Illustrasjon av kurv for matavfall og rull med biposer.

Kurv for matavfall, bioposer og sekker for plastemballasje:

 • Biokurv – for oppsamling av matavfall (kr 39,20 per kurv)
 • Bioposer – rull á 100 stk (inkludert i renovasjonsgebyret for husholdningskunder)
 • Plastemballasje-sekker – rull á 12 stk (inkludert i renovasjonsgebyret for husholdningskunder)

Du kan kjøpe kurv for matavfall hos kundesenteret vårt på Vige.

Pris gjelder for 2024, og er inkl. mva.

Illustrasjon av grønn og brun dunk med rull med plastsekker og rull med biposer oppå.

Trenger du flere sekker til plastemballasje?
Knytt en plastpose på dunk for papp og papir ved neste tømming, så legger renovatøren ny rull oppå dunken på tømmedag.

Trenger du nye bioposer til matavfall?
Knytt en biopose på dunken for bioavfall ved neste tømming, så legger renovatøren ny rull oppå dunken på tømmedag.

Hva skal sorteres hvor?

Hvis du lurer på hvor noe skal kastes, får du svaret på sortere.no.

Illustrasjon av voksen mann som står foran mobiltelefon som viser sortere.no nettsiden.

sortere.no

Du kan også laste ned appen på mobilen din.

Hvordan unngår jeg lukt fra avfallet om sommeren?

Varme dager setter fart på bakterieproduksjonen og gir småkryp bedre levevilkår.

Illustrasjon av biodunk og biokurv med skalldyr/fisk og annen mat som lukter vondt.

Her er noen tips for å unngå lukt fra avfallet ditt:

 • Ha minst mulig fuktighet i matavfallet ditt. Legg tørkepapir/avispapir i bunnen av bioposen. Pakk fuktig matavfall inn i avispapir. Kurv/bøtte for matavfall bør ha ventilert lokk eller stå uten lokk.
 • Frys ned rekeskall og fiskeavfall i bioposer, og legg det i bioavfallsdunken kvelden før søppeltømming.
 • Knyt bioposen før du legger den dunken for bioavfall.
 • Legg tørkepapir/avispapir i bunnen av dunken.
 • Legg hageavfall oppå matavfallet.
 • Spyl dunkene innvendig etter tømming. Hvis nødvendig kan du fylle halve dunken med vann og ha i litt salmiakk. La stå i 30 min og skyll deretter dunken. Husk å la dunkene tørke godt etter vask.
 • Plasser dunkene slik at de er skjermet mot sola.

Spørsmål og svar

Ja, det er det. Men skal vi som samfunn klare nye krav til kildesortering av avfall, må de aller fleste av oss sortere avfallet mye bedre enn vi gjør i dag. Erfaringene fra andre kommuner viser tydelig at innbyggerne kildesorterer bedre når man tømmer restavfallsdunkene sjeldnere.

Ja, det er mulig. Våre tall viser at en husstand i gjennomsnitt tømmer restavfallet 26 ganger i året. I tillegg vet vi at mer enn 50 % av innholdet i denne dunken er feilsortert. Sorteres dette riktig, skal 13 tømminger per år være tilstrekkelig.

Vi har forståelse for at hver fjerde uke kan by på utfordringer for enkelte. For eksempel de med bleiebarn eller de som av andre grunner har mye restavfall. Som kunde hos Avfall Sør har du mulighetene til å tømme restavfallet ditt hver uke. Hvis du for eksempel vanligvis setter ut restavfallsdunken hver andre uke, så utfordrer vi deg da til å prøve å strekke deg til hver tredje uke i stedet. Hvis du mot formodning tømmer restavfallet ditt ukentlig, så bør du i alle fall klare å gå ned til tømming annenhver uke.

Ja, det er viktig at alle sorterer avfallet riktig. Har dere felles restavfallsdunker kan du gjøre ditt bidrag for at disse kan tømmes sjeldnere, ved å sortere bedre.

Kontaktskjema

Fyll inn skjemaet under for å sende oss en henvendelse.
Vi kontakter deg på e-post så fort som mulig.

Felt merket med "*" er obligatoriske felt og må fylles ut.

Hidden