Bruk gjennomsiktige sekker

Når du leverer avfall på våre gjenvinningsstasjoner, må du ha det løst eller oppi gjennomsiktige sekker. Det er tre hovedgrunner at det er forbudt å kaste sorte/fargede søppelsekker:

1. Redusere risiko for brann

Gjennomsiktige sekker er tryggere. Batterier og annet farlig avfall som kan selvantenne, samt elektronisk avfall, skal ikke i restavfallet på grunn av stor brannfare. Gjennomsiktige sekker gjør det vanskeligere å skjule dette i restavfallet.

2. Økt gjenvinning

Gjennomsiktige sekker gjør det enklere for våre kunder og våre ansatte å sortere riktig. Da gjenvinnes mer av restavfallet og blir til nye produkter.

3. Redusere kostnader

Bedre sortering og økt materialgjenvinning reduserer kostnader og bidrar til å holde renovasjonsgebyrene nede. Mindre restavfall betyr altså bedre økonomi for både deg og oss.

Forbudet mot fargede sekker skal:

  • redusere risiko for at branner oppstår
  • sikre riktig håndtering av miljøgifter
  • sikre at mest mulig avfall blir korrekt kildesortert og går til gjenvinning
  • øke sikkerheten til de som jobber på gjenvinningsstasjonene
  • innfri miljøkrav og tillatelse fra miljømyndighetene
  • sikre et rettferdig renovasjonsgebyr

Spørsmål og svar

Ruller med gjennomsiktige avfallssekker får du kjøpt i de aller fleste butikkjeder og byggevarehus. De selges med ulikt antall plastsekker, volum og kvalitet/tykkelse.

Restavfall er det som er igjen når du har sortert ut alt som kan gjenvinnes til nye produkter.På grunn av stor brannfare må aldri farlig avfall (gassbeholdere, batterier m.m.) eller elektroavfall sorteres som restavfall.

Noen eksempler på brennbart restavfall:
Presenninger, vednett, Isopor®(EPS), isolasjon (Glava m.v.), tau, stroppebånd, glanset gavepapir, gummi, hageslanger, lær, ødelagte/utslitte tekstiler , ringpermer, tilgriset emballasje, knust drikkeglass/kopp, ødelagte leker uten elektronikk og batteri.

Merk at ødelagte plastprodukter (hardplast som ikke er emballasje) skal sorteres som blandet plast på Avfall Sørs gjenvinningsstasjoner.

Du kan bruke dem til lagring hjemme. Hvis du ikke skal bruke dem mer, kan du kaste sekkene i restavfallsdunken din hjemme.

Ja – alle fargede sekker som det ikke går an å se gjennom er forbudt, inkludert de lyseblå sekkene for plastemballasje.