Viktig melding
Kryss/lukk ikon

Vær med å begrense smittespredning av koronaviruset - oppdatert 4. juni

Jo flinkere vi alle er til å følge råd, holde avstand og vise hensyn, jo fortere kan vi håpe på å få hverdagen vår tilbake. Ved Avfall Sørs fire gjenvinningsstasjoner er vi nå tilbake med ordinære åpningstider. Til tider vil det være redusert kapasitet. For å begrense antall kunder samlet inne på stasjonene vil biler i slike tilfeller bli sluppet inn i puljer. Vi oppfordrer innbyggerne om å sortere avfallet før man besøker gjenvinningsstasjonen, så går køen raskere. Mjåvann Bruktbutikk åpnet onsdag 6. mai. Administrasjonen i Vige er stengt, men vi besvarer alle henvendelser på telefon og e-post. Ha tålmodighet med tømming av husholdningsavfall i disse koronatider. Renovatørene vil også hente inn husholdningsavfall utover vanlige tømmetider. Vennlig hilsen Avfall Sør

Jord- og barkprodukter

På Støleheia avfallsanlegg produseres ulike jordprodukter med lokalt produsert kompost som en av hovedingredisenene. Alle jordtypene selges enten i bulk eller i storsekker med volum 1 m3. Vi tilbyr transport i bulk med eller uten grabb.

UniversalJORD er produsert med hagekompost fra utendørs rankekompostering på Støleheia og er en lett jordtype med gode egenskaper for våte forhold. Det organiske materialet gir jorda større evne til å holde på vann og økt evne til å holde på næringsstoffer. UniversalJORD passer til alle bruksformål i hagen. Her kan du lese varedeklarasjon for UniversalJORD.

VekstJORD er produsert med biokompost fra eget komposteringsanlegg på Støleheia og er en stabil og næringsrik jordtype. Biokomposten gjør jorden rik på organisk materiale, noe som gir gode vekstforhold for planter. VekstJORD egner seg spesielt til kjøkkenhager, blomsterbed og planting av busker. Her kan du lese varedeklarasjon for VekstJORD.

PlenJORD er produsert med slamkompost fra eget komposteringsanlegg på Støleheia og er en næringsrik jordtype som gir rask planteetablering. PlenJORD egner seg spesielt til etablering av planerte grøntarealer, hekk og planting av busker. Da denne jorda er basert på slamkompost skal det ikke dyrkes grønnsaker, poteter, bær eller frukt i jorda de første 3 årene. Her kan du lese varedeklarasjon for PlenJORD.

GrøntHYTTETAK er produsert med bark og slamkompost fra eget komposteringsanlegg på Støleheia. GrøntHYTTETAK er et miljøvennlig produkt som gir gode vekstevner og som ligger stabilt på taket. Her kan du lese varedeklarasjon for GrøntHYTTETAK.

AnleggsJORD er en grovsiktet blandingsjord produsert med hagekompost, biokompost og slamkompost. AnleggsJord egner seg spesielt til skråninger og oppbygging av grovarealer. Her kan du lese varedeklarasjon for AnleggsJORD.

 

Barkprodukter

- GranBARK er egnet som dekke i blomsterbed og skråninger.
- FuruBARK er egnet som dekke i blomsterbed og skråninger.
- PrydBARK er finsiktet furubark og er egnet som dekke i blomsterbed.

 

Prisliste

Her er prislisten for jord- og barkprodukter fra Støleheia Avfallsanlegg.

Ved bestilling eller ønsker om andre jordblandinger ta kontakt, postnaering@avfallsor.no eller vekta på Støleheia avfallsanlegg 38 15 23 95.

Avfall Sør selger jord- og barkprodukter i tilhenger på gjenvinningsstasjonene, for mer informasjon se her 

 

Salgs- og leveringsbetingelser

Alle våre leveranser av kompost, jord- og barkprodukter foretas i henhold til våre til enhver tid gjeldende generelle salgs- og leveringsbetingelser, med mindre annet er uttrykkelig og skriftlig avtalt mellom partene. Betingelsene kan du lese i sin helhet her.