Kompost, jord- og barkprodukter

Støleheia avfallsanlegg produserer ulike jordprodukter med egenprodusert kompost som en av hovedingrediensene. Alle jordtypene selges enten i bulk eller i storsekker med volum 1 m3. Vi kan  være behjelpelig med transport i bulk med eller uten grabb. På Støleheia Gjenvinningsstasjon kan vi også laste din tilhenger hele året.

 

Gjenvinningsstasjonen på Mjåvann tilbyr salg av VekstJORD og GranBARK i sommersesongen (april-oktober)*. Her selges også BioKOMPOST. Vi laster din tilhenger på begge anlegg.

VekstJORD

er produsert med biokompost fra eget komposteringsanlegg på Støleheia og er en stabil og næringsrik jordtype. Biokomposten gjør jorden rik på organisk materiale, noe som gir gode vekstforhold for planter. VekstJORD egner seg spesielt til kjøkkenhager, blomsterbed og planting av busker.
Her kan du lese varedeklarasjon for VekstJORD.

PlenJORD

er produsert med slamkompost fra eget komposteringsanlegg på Støleheia og er en næringsrik jordtype som gir rask planteetablering. PlenJORD egner seg spesielt til etablering av planerte grøntarealer, hekk og planting av busker. Da denne jorda er basert på slamkompost skal det ikke dyrkes grønnsaker, poteter, bær eller frukt i jorda de første 3 årene.
Her kan du lese varedeklarasjon for PlenJORD.

GrøntHYTTETAK

er produsert med bark og slamkompost fra eget komposteringsanlegg på Støleheia. GrøntHYTTETAK er et miljøvennlig produkt som gir gode vekstevner og som ligger stabilt på taket. Her kan du lese varedeklarasjon for GrøntHYTTETAK.

AnleggsJORD

er en grovsiktet blandingsjord produsert med hagekompost, biokompost og slamkompost. AnleggsJord egner seg spesielt til skråninger og oppbygging av grovarealer.
Her kan du lese varedeklarasjon for AnleggsJORD.

BioKOMPOST

er en sammensetning av kompostert matavfall fra husholdninger, storkjøkken og matbutikker blandet ca. 50/50 med rent trevirke og hage/parkavfall som strukturmateriale.
Her kan du lese varedeklarasjoinen for BioKOMPOST

SlamKOMPOST

er kompost av avløpsslam fra renseanlegg og septiktanker blandet ca. 50/50 med rent trevirke og hage/parkavfall som strukturmateriale.
Her kan du lese varedeklarasjonen for SlamKOMPOST

GranBARK og FuruBARK

er egnet som dekke i blomsterbed og skråninger.

PrydBARK

er finsiktet furubark og er egnet som dekke i blomsterbed.

Prislister

Salgs- og leveringsbetingelser

Alle våre leveranser av kompost, jord- og barkprodukter foretas i henhold til våre til enhver tid gjeldende generelle salgs- og leveringsbetingelser, med mindre annet er uttrykkelig og skriftlig avtalt mellom partene.

Varedeklarasjoner