Avfallspyramiden er en figur som illustrerer prioriteringene i norsk avfallspolitikk og EUs rammedirektiv for avfall. Avfall skal behandles så nær toppen av hierarkiet som mulig.

  1. Avfallsreduksjon – forebygge avfall ved å kjøpe mindre, kast mindre og spise opp maten
  2. Ombruk – bruke ting om igjen
  3. Materialgjenvinning – lage nye produkter av brukte ressurser.
  4. Energiutnytting – lage strøm og varme. Avfallsforbrenning bidrar også til å destruere miljøgifter.
  5. Deponering – legge på avfallsdeponi

Det beste du kan gjøre for miljøet, er å kjøpe færre ting. Skal du kjøpe noe nytt, velg gjerne brukte gjenstander, slik at levetiden forlenges. Når tingene dine en gang blir avfall, sortér det slik at vi kan lage nye produkter av gamle ting!

Lurt å tenke på

Velg produkter med god kvalitet, som varer lenge

Kjøp og selg brukte gjenstander - da sparer du miljøet

Velg produkter som kan gjenvinnes når de en gang blir avfall