Nå må du ha adgangsbevis
når du skal levere avfall
på våre gjenvinningsstasjoner

På Avfall Sørs gjenvinningsstasjoner på Mjåvann og Støleheia er det innført kundeidentifisering. Adgangskontroll innføres også på den nye gjenvinningsstasjonen i Sørlandsparken når den åpner. Adgangsbevis som kan brukes er skiltgjenkjenning på kjøretøy, skanning av QR-kode og skanning av nøkkelbrikke. På vår nye kundeportal Min side kan du hente og administrere dine digitale adgangsbevis og ditt øvrige kundeforhold.

.


Registrer deg og hent dine adgangsbevis:

Se video for enkel veiledning:

Hva er adgangsbevis?

Adgangsbevis er kundeidentifikasjon som besøkende må bruke for å komme gjennom bommen og inn på Avfall Sørs gjenvinningsstasjoner.

 

Det er tre adgangsbevis som kan brukes:

1. SKILTGJENKJENNING PÅ KJØRETØY

Registrering av skiltnummer på kjøretøy er et enkelt og effektivt adgangsbevis for våre gjenvinningsstasjoner. Ved bruk av automatisk skiltgjenkjenning blir kunder identifisert ved innkjøring. Bommen åpnes automatisk.

2. SKANNING AV QR-KODE

QR-kode er et enkelt digitalt adgangsbevis for våre gjenvinningsstasjoner. Koden fremvises og skannes i selvbetjeningsautomat ved innkjøring. Bommen åpnes automatisk.

3. SKANNING AV NØKKELBRIKKE 

Kunder tilknyttet nedgravde containere kan bruke sin elektroniske nøkkelbrikke som adgangsbevis for våre gjenvinningsstasjoner. Nøkkelbrikken fremvises og skannes i selvbetjeningsautomat ved innkjøring. Bommen åpnes automatisk.

Hvem kan bruke Min side og hente adgangsbevis?

 • For å få tilgang til Min side og dine adgangsbevis må du være registrert som kunde hos Avfall Sør, og tinglyst eier av en eiendom i Kristiansand eller Vennesla.
 • Du trenger elektronisk ID for å logge deg på tjenesten.
 • Som kunde kan du også dele adgang til gjenvinningsstasjonene med andre privatpersoner (f.eks. familie og leietakere). Den som blir tildelt adgang mottar adgangsbevis på SMS med en unik QR-kode. Adgangen er aktiv frem til den slettes av deg eller bruker. Besøkene på gjenvinningsstasjonene registreres på din eiendom. Du kan ikke delegere tilgang med firma som transportører eller håndverkere.

Derfor innfører vi kundeidentifisering

 • Kundeidentifisering sikrer at de som besøker våre gjenvinningsstasjoner er husholdninger som betaler renovasjonsgebyr i Kristiansand og Vennesla. Som kunde i Avfall Sør har du levering av avfall på Avfall Sørs gjenvinningsstasjoner inkludert i renovasjonsgebyret.
 • Bedre kundeservice og bedre sortering på gjenvinningsstasjonene. Målet er at våre ansatte skal bruke mindre tid på adgangskontroll, og i stedet veilede besøkende i sortering av avfall, som igjen bedrer materialgjenvinningsgraden.
 • Bedre statistikk og mer effektiv ressursbruk på gjenvinningsstasjonene. Avfall Sør vil i større grad kunne optimalisere driften av anleggene med hensyn til åpningstider, bemanning og service.

Flere digitale tjenester på Min side

 • Besøksoversikt — se statistikk over dine besøk på gjenvinningsstasjonen.
 • Tømmekalender — se hentedager for avfallet ditt.
 • Tømmehistorikk få oversikt over antall tømminger for inneværende år, fordelt på de ulike avfallstypene.

Avfall Sørs overordnede mål er å tilby gode, fleksible, digitale løsninger til våre kunder. Min side er et viktig steg for å oppnå dette, og flere digitale tjenester kommer etter hvert.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med vårt kundesenter hvis du er usikker på noe! Ring oss på 38 17 70 70 eller bruk vår chat. Du kan også se om du finner svar på spørsmålene dine nedenfor.

Ofte stilte spørsmål

Det er ingen planer om å begrense antall besøk på gjenvinningsstasjon, eller ta betaling for levering av avfall. Dette er beskrevet i Avfallsplanen 2021–2024, som er vårt styrende dokument. Se side 23: «Videreføre at standard bruk av gjenvinningsstasjon dekkes over fastgebyret».

Du har flere valg:

 • Logg inn på Min side i nettleseren på mobilen din. Velg «QR-kode for adgang til gjenvinningsstasjonen». En større QR-kode vises da på skjermen og denne brukes for skanning i selvbetjeningsautomaten på gjenvinningsstasjonen. Du kan også laste ned QR-koden på telefonen og ha den tilgjengelig uten nett-/mobildekning. På iPhone (Apple) lagres da QR-koden under mappen: filer – nedlastninger
 • Logg inn på Min side på PC. Last ned QR-koden, og send den til din mobil.

Ja, som kunde hos Avfall Sør kan du dele adgang til gjenvinningsstasjonene med andre. Besøkene registreres på din eiendom.

Det er flere måter å dele adgang med andre på:

 • Logg inn på Min side og velg “Adgang delt med andre”. Oppgi navn og telefonnummer til den som skal levere for deg. De får da først en SMS som de må bekrefte, deretter vil de motta en link til en QR-kode knyttet til din adresse.
 • Logg inn på Min side og legg til registreringsnummeret på bilen til den som skal kjøre for deg. Denne bilen får da automatisk adgang til gjenvinningsstasjoner.
 • La vedkommende låne nøkkelbrikken din dersom du har det.

Ja, det kan de. Utleier kan dele adgang til gjenvinningsstasjoner med leietakere/hybelboere. Besøkene registreres på utleiers eiendom.

 • Logg inn på Min side og velg “Adgang delt med andre”. Oppgi navn og telefonnummer til leietaker/hybelboer. Vedkommende mottar først en SMS som må bekreftes, deretter en link til en QR-kode knyttet til utleiers adresse.

For mer informasjon – se egen spørsmål og svar for utleiere og leietakere nederst på siden.