Nå utfordrer vi alle til å tømme restavfallsdunken hver fjerde uke

6. mars–4. september 2023 gjennomfører Avfall Sør et prøveprosjekt for alle husstander på Flekkerøy.

– Bioavfall tømmes hver andre uke

– Restavfall tømmes hver fjerde uke


Ved å gå bort fra ukentlige tømminger, er målet at:

 • Du blir bedre til å sortere avfallet, og øker mengden avfall som sendes til materialgjenvinning
 • Du reduserer mengden restavfall
 • Du sparer penger ved å tømme dunkene sjeldnere

 

Bli hverdagshelt for miljøet

Dine valg i hverdagen påvirker miljøet – og de rundt deg følger ofte ditt eksempel.

Illustrasjon av familie på fire av standard dunker for papp/papir, bioavfall og glass- og metallemballasje, samt sekk med plastemballasje. I tillegg avgir de en skygge som viser at de er superhelter med kapper på.

Å redusere forbruket ditt er det beste du kan gjøre for miljøet.
I Norge kaster hver av oss i gjennomsnitt 450 kg avfall i løpet av ett år. Ved å forbruke mindre reduserer du bruken av råstoffer, lager mindre avfall og bidrar til lavere klimagassutslipp.

Kildesortering er viktig for miljøet.
Bedre sortering gjør at vi kan gjenvinne mer av avfallet ditt slik at det blir til nye produkter – gang på gang.

Hva er egentlig restavfall?

Restavfall er det som er igjen når du har sortert ut alt som kan gjenvinnes til nye produkter.

Illustrasjon av restavfallsdunken med spørsmålstegn på.

I Kristiansandsregionen kjøres restavfall fra husholdningene til energigjenvinningsanlegget Returkraft. Her brennes restavfallet, og energien fra avfallet gjenvinnes til energi som brukes til oppvarming (fjernvarme) og elektrisk strømproduksjon. Men, denne energien kan bare brukes én gang.

Noen eksempler på restavfall:
Bleier, bind, tamponger, Q-tips, støvsugerposer, poser med aluminiumsfilm på innsiden, plast- og papirsugerør, lær, tau, gummi, snus, sigarettstumper, tyggegummi, kontaktlinser, tomme pillebrett, ødelagte/utslitte tekstiler og sko, ødelagte leker uten elektronikk og batteri, ringpermer, bøker med stiv perm, knust drikkeglass/kopp, tilgriset emballasje, tomme lightere, hundeposer, kald aske m.m.

Flere eksempler på restavfall.

Mer enn 50 % av det som kastes i restavfallsdunken er feilsortert

Dette er viktige ressurser som blir brent opp i stedet for å gjenvinnes til nye produkter.

Illustrasjon av restavfallsdunken som viser at nesten 2/3 er avfall som egentlig burde vært materialgjenvunnet, mens 1/3 er restavfall til forbrenning/energigjenvinning.

Halvparten kan materialgjenvinnes
I 2022 gjennomførte Avfall Sør en sorteringsundersøkelse av restavfall fra husholdninger i Kristiansand og Vennesla. Resultatet viser at mer enn halvparten av innholdet er gjenvinnbart avfall som vi helst skulle fått bort fra restavfallet.

 • Bioavfall til kompostering (33%)
 • Plastemballasje til materialgjenvinning (15,5%)
 • Annet avfall til materialgjenvinning (19,5%)
 • Restavfall til energigjenvinning (32%)

Illustrasjonen viser vektinnholdet i en restavfallsdunk. Mer informasjon om sorteringsundersøkelsen.

Du sparer penger når restavfallet tømmes sjeldnere

Hvor mye du betaler i renovasjonsgebyr avhenger blant annet av hvor ofte du setter ut restavfall og bioavfall hjemme hos deg i løpet av året.

Som kunde i Avfall Sør betaler du renovasjonsgebyr som består av en variabel og en fast del:

Illustrasjon av standard dunker for papp/papir, bioavfall og glass- og metallemballasje, samt sekk med plastemballasje.

Fast årsgebyr
Beregnes ut fra antall boenheter på eiendommen din, og størrelse/antall dunker for papp/papir og bioavfall. Fastgebyret inkluderer:

 • 12 obligatoriske tømminger av bioavfall i løpet av året
 • 13 tømminger av papp/papir i løpet av året
 • 6-7 tømminger av glass- og metallemballasje i løpet av året
 • 13 tømminger av plastemballasje (sekker)
 • Bioposer i rull ved behov
 • Sekker for plastemballasje ved behov
 • Levering av sortert avfall på våre gjenvinningsstasjoner
Illustrasjon av standard restavfallsdunken med beløpet 41 kroner på, og bioavfallsdunk med beløpet 34 kroner på.

Variabelt gebyr
Avhenger av hvor ofte du tømmer restavfall og bioavfall. For en standard dunk betaler du:

 • kr 40,61 per tømming for restavfall
 • kr 33,86 per tømming for bioavfall (utover de 12 obligatoriske tømmingene per år)
Illustrasjon av restavfallsdunken som er visualiserer 3 ulike søylediagram, basert på antallet tømminger i året (hhv. 13, 26 og 52 dunker).

Eksempel på variabelt gebyr for standard restavfallsdunk avhengig av antall tømminger årlig:

 • Hver fjerde uke = kr 528 per år
 • Annenhver uke* = kr 1056 per år
 • Hver uke = kr 2112 per år

*Normalgebyret for en husholdning med enebolig/rekkehus og standard dunker er kr 3925 per år. Dette inkluderer fast årsgebyr, samt at bioavfall i gjennomsnitt tømmes 18 ganger i året (ca. hver tredje uke) og restavfallet i gjennomsnitt tømmes 26 ganger i året (annenhver uke). Mer informasjon om renovasjonsgebyr.

Gode vaner starter med et godt system hjemme

I løpet av februar vil vi banke på døren din med tips og påfyll av utstyr som gjør det enklere å sortere avfallet ditt riktig.

Illustrasjon av eldre mann som åpner døra hjemme, og en ung dame i refleksjakke som leverer dunk for matvafall, rull med bioposer og rull med sekker for plastemballasje.

På ettermiddagen i ukene 6, 7 og 9 går vi dør-til-dør på Flekkerøy.
Alle får besøk av innleid personell som tilbyr følgende sorteringsutstyr på vegne av Avfall Sør:

 • Biokurv – for oppsamling av matavfall
 • Bioposer – rull á 100 stk
 • Plastemballasje-sekker – rull á 12 stk

Er du ikke hjemme når vi besøker deg? 
Kontakt vårt kundesenter – så hjelper vi deg! Vi legger opp til en ekstra utkjøring av sorteringsutstyr i uke 10. Gjelder for alle som henvender deg til kundesenteret før det. Det er også mulig å avklare leveringssted hvis ingen er hjemme. Fyll inn kontaktskjemaet i bunnen av denne siden, eller send oss en e-post.

Illustrasjon av sorteringskasser for papp/papir, restavfall og farlig avfall og elektro.

Trenger du annet sorteringsutstyr?
Vi selger følgende sorteringskasser som gjør det enklere å sortere avfallet hjemme hos deg:

 • Papp/papir (kr 85 per kasse)
 • Glass- og metallemballasje (kr 85 per kasse)
 • Farlig avfall og småelektronikk (kr 100 per kasse)

Du kan kjøpe disse sorteringskassene direkte av de som går dør-til-dør. Betaling med Vipps. Du kan også bestille kassene hos kundesenteret vårt. Fyll inn bestillingsskjemaet i bunnen av denne siden, eller send oss en e-post.

Illustrasjon av standard 120/140 liters dunk for papp og papir og pil som peker mot større 240 liters dunk.

Trenger du større dunk for papp og papir?
Nå kan alle på Flekkerøy bytte til større dunk for papp og papir – helt gratis! Tilbudet gjelder bytting av standard dunk for papp og papir, fra 120/140 til 240 liter. Vi merker dunken med brikke, adresselapp og retningspil og leverer/bytter dunk hjemme hos deg.  Fast årsgebyr for tømming av papp og papir økes med kr 71.

Kontakt vårt kundesenter – så ordner vi bytting! Fyll inn bestillingsskjemaet i bunnen av denne siden eller send oss en e-post.

Tilbudet varer frem til 4. september 2023. Hvis du har behov for større restavfallsdunk kan du bestille bytting mot et gebyr for endring av ditt abonnement (kr 511). Mer informasjon om størrelser og dimensjoner på avfallsdunkene.

Hva skal sorteres hvor?

Hvis du lurer på hvor noe skal kastes, får du svaret på sortere.no.

Illustrasjon av voksen mann som står foran mobiltelefon som viser sortere.no nettsiden.

sortere.no

Du kan også laste ned appen på mobilen din.

Når tømmer vi avfallet ditt?

Få oversikt over dine hentedager og de nye datoene for tømming av restavfall og bioavfall.

 

Illustrasjon av voksen dame som står foran ark med hente dager for prosjektperioden.

Tømmedag er fortsatt mandag på Flekkerøy, men i prøveperioden går vi bort fra ukentlige tømminger. Det er viktig at du noterer deg de nye hentedagene, slik at du husker sette ut dunkene dine når de må tømmes. I brosjyren du har fått tilsendt i posten, finner du en oversikt over dine tømmedatoer.

Du kan laste ned en forenklet versjon av oversikten her;

Dine hentedager (PDF)

Merk! Tømmedatoer for restavfall og bioavfall i prøveperioden er nå tilgjengelige i tømmekalenderen på vår nettside. På Min side kan du kun se tømmedatoer for papp og papir, plastemballasje og glass- og metallemballasje.

Hvordan unngår jeg lukt fra avfallet om sommeren?

Varme dager setter fart på bakterieproduksjonen og gir småkryp bedre levevilkår.

Illustrasjon av biokurv med illeluktende matrester, og nedfryst biopose.

Her er noen tips for å unngå lukt fra avfallet ditt:

 • Ha minst mulig fuktighet i matavfallet ditt. Legg tørkepapir/avispapir i bunnen av bioposen. Pakk fuktig matavfall inn i avispapir. Kurv/bøtte for matavfall bør ha ventilert lokk eller stå uten lokk.
 • Frys ned rekeskall og fiskeavfall i bioposer, og legg det i bioavfallsdunken kvelden før søppeltømming.
 • Knyt bioposen før du legger den dunken for bioavfall.
 • Ikke kast matavfall i restavfallet.
 • Skyll emballasje for plast, glass og metall slik at den er ren og uten matrester.
 • Spyl dunkene innvendig ved behov. Hvis nødvendig kan du fylle halve dunken med vann og ha i litt salmiakk. La stå i 30 min og skyll deretter dunken. Husk å la dunkene tørke godt etter vask.
 • Plasser helst dunkene slik at de er skjermet mot sola.

Spørsmål og svar

Nei, det kan du ikke. Men kontakt oss hvis du trenger sorteringstips og råd for å klare utfordringen. Ring vårt kundesenter på tlf. 38 17 70 70, eller sjekk nettsiden vår som oppdateres fortløpende med nyttig informasjon om prøveprosjektet.

Ja, det er det. Skal vi som samfunn klare nye krav til kildesortering av avfall, må de aller fleste av oss sortere avfallet mye bedre enn vi gjør i dag. Erfaringene fra andre kommuner viser tydelig at innbyggerne kildesorterer bedre når man reduserer hvor ofte restavfallsdunkene tømmes.

Ja, det er viktig at alle sorterer avfallet riktig. Avfall Sør tar kontakt med styreleder for å avklare det praktiske.

Ja, det er mulig. Våre tall viser at en husstand i gjennomsnitt tømmer restavfallet 26 ganger i året. I tillegg vet vi at mer enn 50 % av innholdet i denne dunken er feilsortert. Sorteres dette riktig, skal 13 tømminger per år være tilstrekkelig.

Vi har forståelse for at hver fjerde uke kan by på utfordringer for enkelte. For eksempel de med bleiebarn eller de som av andre grunner har mye restavfall. Derfor vil det også være mulig å sette ut restavfallsdunken hver andre uke. 

Nei, det er foreløpig ikke mulig. SMS-varsling gjelder kun for papp/papir, plastemballasje og glass- og metallemballasje. Hentedager for disse avfallstypene er for øvrig uendret i prøveprosjekt-perioden.

Nei, du må evt. slette de datoene som er feil manuelt. Hvordan du kan slette de de datoene som er feil, avhenger av hvilken digital kalender-funksjon du bruker på din mobil/datamaskin.

Merk at feilen som det spørres om her gjelder bare hvis du har:

 1. Tastet inn adressen din på “Finn hentedag” (tømmekalender) på nettsiden vår,
 2. Valgt å bruke “Legg i kalender-funksjonen” for de ulike tømmedatoene
 3. Lagt til påminnelse om tømmedatoer for restavfall og/eller bioavfall i prøveprosjekt-perioden.(papp/papir, plastemballasje og glass- og metallemballasje er uendret og dermed ikke feil)

Husk at tømmedag for restavfall og bioavfall er fortsatt mandag, og disse dunkene kan tømmes hver annenhver uke (hvis du tar med ekstratømmingene av restavfall). Det betyr at det er totalt 13 tømminger som da er feil i kalenderen din (dvs. mandager i oddetallsukene mellom 6. mars og 4. september er det ikke tømming).

I løpet av uke 5 ble brosjyren sendt i adressert konvolutt til alle Avfall Sørs kunder på Flekkerøy. Mottaker er tinglyst eier av en eiendommen, og postadressen som benyttes er samme som fakturaadressen.

Hvis du bor i sameie skal du ha motta brosjyren i postkassen din (eller via styreleder) i løpet av uke 5 eller 6.

Hvis du er leietaker vil du ikke motta egen brosjyre, men du kan kontakt utleiere og be de sende brosjyren som de har fått.

Hvis du bor i en kommunal bolig må du da be din kontakt i kommunen om å få brosjyren tilsendt, hvis de ikke allerede har gjort det.

Kontakt- og bestillingsskjema

Vi kontakter deg på e-post så fort som mulig.

Felt merket med "*" er obligatoriske felt og må fylles ut.

Hidden