Fra 1. januar 2021 gikk Avfall Sør over til nytt faktura- og økonomisystem. I utgangspunktet skal dette ikke medføre noen endringer for deg som abonnent, selv om Avfall Sør har fått nytt kontonummer, og du som abonnent har fått nytt kundenummer.

Endringer i betalingsavtaler

 • Har du som registrert fakturamottaker hos Avfall Sør inngått betalingsavtale, er denne avtalen overført til nytt system, og vil ikke medføre noen endringer for deg.

Har du tidligere hatt en betalingsavtale med Avfall Sør og allikevel mottatt faktura på blankett?

 • Da kan du være en av de som har inngått eFaktura-avtale på et annet kundenavn (betalers navn ulikt kundens navn, eks. samboer, ektefelle m.m.).
 • Er du en av disse abonnentene skal du, hvis det er du som har inngått tidligere avtale, ha mottatt en SMS i forkant av utsendelse av faktura for 1.termin 2021.
 • Har du mottatt faktura på blankett må du inngå ny betalingsavtale med Avfall Sør. Bruk ditt nye kundenummer og Avfall Sør sitt nye kontonummer når du inngår ny avtale.

Ny betalingsavtale med Avfall Sør

Avfall Sør tilbyr eFaktura, AvtaleGiro og AvtaleGiro med eFaktura til våre abonnenter.
Ønsker du å inngå avtale må dette gjøres i din nettbank. Er du usikker, kontakt banken for hjelp.
Her kan du lese mer om eFaktura.

Vipps

Har du fått faktura på Vipps og har spørsmål om dette, klikk her

EHF faktura

Avfall Sør tilbyr EHF faktura til firmaer/bedrifter. For å motta faktura på EHF må økonomisystemet ditt være oppdatert for å motta faktura på EHF, og du må melde firmaet/bedriften inn i Elma og Aksesspunkt.
Ønsker du mer informasjon om Elma og Aksesspunkt, klikk her.

 

Faktura fra Avfall Sør

Utsendelser av faktura

Avfall Sør sender ut fakturaer fire ganger i året.

1. termin: Forfallsdato 20.03.
2. termin: Forfallsdato 20.06.
3. termin: Forfallsdato 20.09.
4. termin: Forfallsdato 20.12.

Fakturaer fra Avfall Sør inneholder:

Det betales fast gebyr pr. boenhet, avregning av bioavfall opp til 12 tømminger og beholder til papp og papir.
Det betales et tømmegebyr pr. tømming for restavfall og bioavfall (tømminger på bioavfall faktureres når det er tømt flere enn 12 tømminger).

1. termin: Fast gebyr for perioden 01.01-31.03
Tømminger av dunk til restavfall og bioavfall i perioden 01.10-31.12

2. termin: Fast gebyr for perioden 01.04-30.06
Tømminger av dunk til restavfall og bioavfall i perioden 01.01-31.03

3. termin: Fast gebyr for perioden 01.07-30.09
Tømminger av dunk til restavfall og bioavfall i perioden 01.04-30.06

4. termin: Fast gebyr for perioden 01.10-31.12
Tømminger av dunk til restavfall og bioavfall i perioden 01.07-30.09
Hvis det skjer endringer i perioden faktureres dette fortløpende.

 

Hvordan kan du motta faktura fra Avfall Sør?

Avfall Sør tilbyr følgende kanaler for utsendelse:

–             Avtalegiro
–             eFaktura
–             Avtalegiro med eFaktura
–             Vipps
–             EHF
–             Blankett

Spørsmål om faktura fra Avfall Sør

Avfall Sør tilbyr faktura på

 1. Avtalegiro
 2. eFaktura
 3. Avtalegiro med eFaktura
 4. Vipps (for de som har krysset av for dette)
 5. EHF
 6. Papir (blankett)

Nei, Avfall Sør tilbyr ikke denne tjenesten.

 1. Gå inn på Profil i Vipps
 2. Velg Regninger og eFaktura
 3. Skru av Vis regninger i Vipps

Da må du først sjekke innstillingene i din nettbank. Vær oppmerksom på «Ja takk til alle».
Har du problemer, eller ikke finner ut av det kan det være lurt å kontakte banken for hjelp.

Hvis du har mottatt SMS fra Avfall Sør har du inngått betalingsavtale på et annet kundenavn enn ditt eget (Betalers navn ulikt fakturamottakers navn).
Fakturamottaker vil denne gangen motta faktura pr. post.
Du kan gjerne fortsette med dette, men betalingsavtalen må inngås på nytt. Benytt kundenummer og bankkonto som vises på blankett sendt fakturamottaker.

Har du ikke mottatt faktura fra Avfall Sør anbefaler vi å sjekke i nettbanken om det er registrert en betalingsavtale på deg. Hvis ikke du ser faktura i nettbanken, kontakt Avfall Sør.
Avfall Sør kan da sjekke hvor og hvordan fakturaen er sendt.

Avfall Sør kan dessverre ikke se hvem som har inngått betalingsavtaler, da dette er gjøres i egen nettbank.
Du må selv finne ut av hvem som har inngått betalingsavtale på ditt kundenummer. Dette gjør du ved å kontakte banken eller Nets. Du kan også be banken kontakte Nets for deg.

Da må selv finne ut av hvem som kan ha inngått avtale på ditt kundenummer. Dette gjøres ved å kontakte banken eller nets.

Avfall Sør overførte den 15.12.20 alle inngåtte betalingsavtaler til nytt fakturasystem. Er avtalen inngått etter denne datoen, er betalingsavtalen ikke overført, og du må derfor inngå betalingsavtalen på nytt.

Husk nytt kundenummer og kontonummer.

Nei, Avfall Sør fakturerer pr i dag ikke fakturagebyr til de som mottar faktura pr. post.

Hvis fakturamottaker står som tinglyst eier i Matrikkelen er det mulig å endre fakturamottaker.
Vær obs på at det ikke må inngås ny betalingsavtale før du har mottatt faktura på riktig fakturamottakers navn.

Vedlegg

Har du spørsmål om faktura?

Felt merket med "*" er obligatoriske felt og må fylles ut.

Hidden