Få tilgang til avfall som råvare til ulike typer prosjekter

Avfall Sør kan i noen få tilfeller gi tilgang til ulike typer materialer fra våre gjenvinningsstasjoner. Hvis du planlegger å bruke materialene våre til et samfunnsnyttig formål som ikke gir fortjeneste, kan du henvende deg via nedenstående søknadsskjema. Det du skal bruke materialene til, må komme flere til gode. Vi gir derfor ikke tilgang til privatpersoner eller næringsdrivende. Avfall Sør vurderer i hvert enkelt tilfelle om du kan få tilgang til materialene du ønsker, og kan av kapasitetshensyn og andre hensyn si nei til henvendelsen.

Hva er hensikten med ordningen?

Interessen for ombruk er økende. Avfall Sør mottar ofte spørsmål fra ulike grupper som ønsker å benytte avfall som råvarer til prosjekter. Avfall Sør ser positivt på at materialer ses på som ressurser. Vi ønsker med denne ordningen å tilgjengeliggjøre materialene for å bidra til lengst mulig levetid for produkter og råvarer. Det aller beste for klima og miljø er om avfall ikke oppstår, og vi i Avfall Sør jobber for dette.

Slik fungerer ordningen

En stor haug med innsamlede brukte bilfelger med dekk

Avfall Sør kan tilby ulike typer materialer, avhengig av hva det skal brukes til. For eksempel:

 • Trematerialer
 • Interiørtekstiler til bruk i kunst, håndverk og redesign
 • Ombruksgjenstander
 • Restavfall (krimskrams)
 • Plastemballasje
 • Elektroavfall
 • Papp- og papir
 • Ikke-salgbare produkter (møbler, hvitevarer, sykler, komfyrer, andre ting til dekorasjon, leker og kjøkkenting o.l.)

Prosjekter vi ikke leverer ut til er for eksempel trehytter, sankthansbål og andre typer bål.

Foto av et veggkunstverk på 6 meters høyde laget av resirkulerte plastprodukter. Kunstverket er kalt «Half seals» og er produsert av den portugisiske gatekunstneren Bordalo II

Følgende grupper kan benytte seg av ordningen:

Ordningen gjelder ikke for privatpersoner eller næringsdrivende.

Detalj av en søppeldunk fra et veggkunstverk på 6 meters høyde laget av resirkulerte plastprodukter. Kunstverket er kalt «Half seals» og er produsert av den portugisiske gatekunstneren Bordalo II

Betingelser for å kunne hente materialer til ombruk:

 • Alle materialer som blir hentet skal benyttes til formål uten fortjeneste.
 • Alle materialer som blir hentet skal komme allmennheten til glede og nytte.
 • Avfall Sør har ikke erstatningsansvar for kvaliteten på produkter og råvarer som hentes ut til ombruksprosjekter. Materialene hentes som de er.
 • Avfall Sør har ikke ansvar for helse- eller sikkerhetsmessige risiko ved å hente ut og bruke brukte materialer fra våre gjenvinningsstasjoner.
 • Det er ingen garanti for å få tilgang til materialer.

Slik søker du om å få tilgang til materialene:

 • Henvendelse sendes via nedenstående kontaktskjema.
 • Henvendelse må sendes minimum 4 uker før henting av materialer.
 • Avfall Sør vil sende et svar på henvendelsen på e-post.
 • Vær tydelig på hvilket formål prosjektet ditt skal tjene og hvilke materialer du trenger. Da gjør du det enkelt for oss å vurdere henvendelsen din.

Søknadsskjema

 • Informasjon om deg/organisasjonen:

 • Informasjon om ombruksprosjekt:

Ved innvilget søknad

 • Svar fra Avfall Sør må medbringes ved henting av materialer på gjenvinningsstasjonene.
 • Reglene til Avfall Sør på gjenvinningsstasjonene må følges.
 • Utlevering av materialer skjer etter avtale på hverdager.
 • Når materialet forlater Avfall Sør er det ikke lenger husholdningsavfall, og kan derfor ikke leveres som avfall på gjenvinningsstasjonene etter bruk.