Avfall Sør kan noen få tilfeller gi tilgang til ulike typer materialer fra våre gjenvinningsstasjonerHvis du planlegger å bruke materialene våre til et samfunnsnyttig formål som ikke gir fortjeneste, kan du henvende deg via nedenstående kontaktskjema.  ORDNINGEN GJELDER IKKE PRIVATPERSONER. Det du skal bruke materialene til, må med andre ord komme flere til gode, og vi gir dermed ikke tilgang til enkeltpersoner eller næringsdrivende. Avfall Sør vurderer i hvert enkelt tilfelle om du kan få tilgang til materialene du ønsker, og kan av kapasitetshensyn og andre hensyn si nei til henvendelsen.  

Hva er hensikten med ordningen?

Interessen for ombruk er økende. Avfall Sør mottar ofte spørsmål fra ulike grupper som ønsker å benytte avfall som råvarer til ulike typer prosjekter.  

Avfall Sør ser positivt på at materialer sees på som ressurser. Vi ønsker med denne ordningen å tilgjengeliggjøre materialene for å bidra til lengst mulig levetid for produkter og råvarer. Det aller beste for klima og miljø er om avfall ikke oppstår, og vi i Avfall Sør jobber for dette.  

Hvilke typer materiale kan Avfall Sør tilby?

Avfall Sør kan tilby ulike typer materiale, avhengig av hva det skal brukes til. 

Her er noen eksempler på hva vi kan tilby:  

 • Trematerialer 
 • Interiørtekstiler til bruk i kunsthåndverk og redesign 
 • Ombruksgjenstander 
 • Ikke salgbare produkter 

Eksempler på prosjekter og materialtyper vi ikke leverer ut til:

 • Trehytter 
 • St. Hans bål og andre typer bål 

Hvem kan benytte seg av ordningen?

Gruppe
Skoler
Spesielle arrangementer og festivaler, eksempelvis Kommunal miljøuke Bærekraftsfestivalen
Kunstprosjekter
Frivillige organisasjoner
Aktuelle artikler
Trematerialer, interiørtekstiler etc. til bruk i kunst, håndverk og re-design.
Restavfall (krimskrams), trematerialer, plastemballasje, EE-avfall, ombruksgjenstander, papp- og papir.
Ikke-salgbare møbler, hvitevarer m.fl., sykler, komfyrer, andre ting til dekorasjon, leker, kjøkkenting m.fl.
Betingelser for å kunne hente materialer til ombruk
Alle materialer som blir hentet skal benyttes til formål uten fortjeneste. 
Alle materialer som blir hentet skal komme allmennheten til glede og nytte.  
Avfall Sør har ikke erstatningsansvar for kvaliteten på produkter og råvarer som hentes ut til ombruksprosjekter. Materialene hentes som de er. 
Avfall Sør har ikke ansvar for helse- eller sikkerhetsmessige risiko ved å hente ut og bruke brukte materialer fra våre gjenvinningsstasjoner.   
Det er ingen garanti for å få tilgang til materialer.   
Hvordan søke om å få tilgang til materialene?
Henvendelse sendes via nedenstående kontaktskjema. 
Henvendelse må sendes minimum 4 uker før henting av materialer.  
Avfall Sør vil sende et svar på henvendelsen på e-post. 
Vær tydelig på hvilket formål prosjektet ditt skal tjene og hvilke materialer du trenger. Da gjør du det enkelt for oss å vurdere henvendelsen din. 

Søknadsskjema om å få tilgang til avfall som råvare til ulike typer prosjekter:

 • Informasjon om deg/organisasjonen:

 • Informasjon om ombruksprosjekt:

Ved innvilget søknad:

 • Svar fra Avfall Sør må medbringes ved henting av materialer på gjenvinningsstasjonene.
 • Reglene til Avfall Sør på gjenvinningsstasjonene må følges.
 • Utlevering av materialer skjer etter avtale på hverdager.
 • Når materialet forlater Avfall Sør er det ikke lenger husholdningsavfall, og kan derfor ikke leveres som avfall på gjenvinningsstasjonene etter bruk.