Avfall Sør har utarbeidet Avfallsteknisk norm som beskriver dimensjonering, krav og hensyn som må tas ved planlegging av ny avfallsløsning. Normen er et verktøy for utbyggere, arkitekter og planleggere både ved nye utbygginger og ved rehabilitering, og til kommunene i arbeidet med renovasjonsspørsmål i plan- og byggesaksbehandling.

Ved utbygging av mer enn 30 boenheter kan det stilles krav om bruk av nedgravd avfallsløsning, og da er det spesielt viktig å planlegge løsningen tidlig. Vi ønsker å bli kontaktet for å diskutere muligheter og godkjenne løsning før detaljplan legges ut på høring. Kontakt oss på Send e-post

Avfallsteknisk norm