Åpningstider

Mandag og onsdag
08:00 - 19:00
Tirsdag, torsdag og fredag
08:00 - 16:00
Lørdag
08:00 - 15:00

Dagens anlegg på Skibåsen har flyttet

Mandag 27. juni åpnet ny gjenvinningsstasjon i Sørlandsparken Øst

Gjenvinningsstasjonen i Skibåsen 34 har flyttet til Sørlandsparken Øst ved IKEA (adresse: Sydinga 31).

Nye åpningstider fra 27. juni

 • Mandag og onsdag 08:00–19:00
 • Tirsdag, torsdag og fredag 08:00–16:00
 • Lørdag 08:00–15:00

Husk adgangsbevis!

Det er tre adgangsbevis som kan brukes for å åpne bommen:

 1. Skiltgjenkjenning på kjøretøy
 2. Skanning av QR-kode
 3. Skanning av nøkkelbrikke fra Avfall Sør

Registrer deg og hent dine adgangsbevis på minside.avfallsor.no

Les mer om kundeidentifisering her

Planlegg besøket ditt og sorter avfallet hjemme

Sjekk plasseringen av containere i vårt oversiktskart, og sorter avfallet ditt deretter.

 • Alt som kan materialgjenvinnes skal sorteres ut av restavfallet. Derfor er restavfallscontainerne plassert helt til slutt. Vurder gjerne om noe er bra nok til at andre kan ha bruk for det — og lever dette i mottaket til bruktbutikken Blå Kors gjenbruk i hovedbygget.
 • Avfall Sør tilbyr ikke veietjeneste ved gjenvinningsstasjonen i Sørlandsparken. Veietjenester er tilgjengelig ved gjenvinningsstasjonene på Mjåvann og Støleheia.

Er du usikker på hva som skal kastes hvor?
Sjekk vår sorteringshjelper

Følg anvist kjøremønster!

 • Rygging er forbudt — kjør heller en ekstra runde
 • Inne på anlegget skal midterste felt benyttes for kjøring
 • Høyre og venstre felt benyttes kun for parkering og levering
 • Hvis du kjører for langt, skal du kjøre helt rundt og svinge til venstre rett før utkjørselen
 • Merk at det også er lov å svinge til venstre underveis på første langside så lenge du følger kjøreretningen

Kun salg av jord i sekker

For å betale – kontakt en av våre ansatte. Du kan også bruke betalingsautomaten som er plassert helt til høyre på hovedbygget. Automaten er selvbetjent og du må identifisere deg med QR-koden din.

Det vil ikke lenger være mulig å kjøpe jord og bark lastet opp på tilhenger, men dette selges fortsatt på gjenvinningsstasjonen på Mjåvann i sommersesongen. På Støleheia gjenvinningsstasjon kan du kjøpe jord, kompost, bark, sand og grus hele året.

Ønsker du jord- eller barkprodukter utkjørt med lastebil kan du henvende deg til Støleheia Avfallsanlegg på telefon 38 15 23 95 eller postnaering@avfallsor.no – sjekk egen prisliste fra Avfall Sør Næring AS.

Båtvrak leveres til Mjåvann og Støleheia

Du kan fremdeles få utbetalt 1000 kroner når du leverer fritidsbåten gjennom Miljødirektoratets ordning for vrakpant. Men båtvrak tas nå kun imot på gjenvinningsstasjonene på Mjåvann og Støleheia.

Økt kapasitet og mer miljøvennlig drift

Den nye gjenvinningsstasjonen får økt kapasitet og mer miljøvennlig drift sammenlignet med eksisterende anlegg:

 • Større plass
 • Sikrere trafikkavvikling, inkl. nytt kjøremønster
 • Ingen fossildrevne maskiner
 • Bruk av tre som byggemateriale
 • Solceller
 • Kundeidentifisering innføres

Gjenvinningstips

Sortér hjemme og bruk gjennomsiktige sekker

Over 50 % av restavfallet kan gjenvinnes

Når du sorterer bra, kan vi holde gebyret nede

Spørsmål og svar

Bruk av gjenvinningsstasjonen er inkludert i fastgebyret ditt, så lenge det er privat husholdningsavfall du leverer. Les mer om renovasjonsgebyret.

Gjenstander som er i god stand kan leveres til ombruk på gjenvinningsstasjonen og selges videre i Mjåvann bruktbutikk.
Når du sorterer avfallet ut fra hva det er laget av, kan vi sørge for at mest mulig av materialene blir brukt om igjen. Vi behandler noe selv, og sender de ulike avfallstypene videre til materialgjenvinning. Restavfallet blir sendt til Returkraft, og vi får strøm og varme fra avfallet. Det som ikke kan gjenvinnes, legges på deponi.

Ja, gjenvinningsstasjonene er bemannet. De ansatte hjelper deg med å forklare sorteringen dersom du er usikker. Du må imidlertid selv kaste avfallet ditt i containerne.

Du kan levere gjenstander til ombruk/gjenbruk på gjenvinningsstasjonen på Mjåvann eller i Sørlandsparken. Les mer om dette her.