Åpningstider

Mandag og onsdag
08:00 - 19:00
Tirsdag, torsdag og fredag
08:00 - 16:00
Lørdag
08:00 - 15:00

Kortere åpningstider

Onsdag 27. mars
08:00 - 12:00
Tirsdag 24. desember
08:00 - 12:00

Vi holder stengt

Torsdag 28. mars
Skjærtorsdag
Fredag 29. mars
Langfredag
Lørdag 30. mars
Påskeaften
Mandag 1. april
2. Påskedag
Torsdag 9. mai
Kristi himmelfartsdag
Fredag 17. mai
Grunnlovsdagen
Mandag 20. mai
2. pinsedag
Onsdag 25. desember
1. juledag
Torsdag 26. desember
2. juledag
Onsdag 1. januar 2025
1. nyttårsdag

Levering av avfall på gjenvinningsstasjonen

Alle som er registrert som kunde hos Avfall Sør, og tinglyst eier av en eiendom i Kristiansand eller Vennesla har levering av avfall på våre gjenvinningsstasjoner inkludert i renovasjonsgebyret. Dette gjelder både husholdninger og hytte/fritidsbolig.

Kartskisse som viser kjørevei i området Dyreparken i Krsitiansand mot Sørlandsparken gjenvinningsstasjon i Sydinga 31

Veibeskrivelse

 • Gjenvinningsstasjonen er lokalisert i Sørlandsparken Øst ved IKEA
 • Benytt avkjørsel 87 fra E-18, og følg skiltingen til “Gjenvinningsstasjon”.

Se video for tips og råd før du besøker gjenvinningsstasjonen

Skiltnummer på bil i forgrunnen og skiltkamera og port i bakgrunnen.

Husk adgangsbevis!

Det er tre adgangsbevis som kan brukes for å komme inn på stasjonen:

 1. Skiltgjenkjenning på kjøretøy – som er den enkleste løsningen
 2. Skanning av QR-kode
 3. Skanning av nøkkelbrikke fra Avfall Sør

Registrer deg og hent dine adgangsbevis på minside.avfallsor.no

Les mer om kundeidentifisering her

Skiltrekke ved containere ved Avfall Sørs gjenvinningsstasjon i Sørlandsparken

Planlegg besøket ditt

Sjekk plasseringen av containere i vårt oversiktskart, og sorter avfallet ditt på forhånd.

 • Alt som kan materialgjenvinnes skal sorteres ut av restavfallet.
 • Vurder gjerne om noe er bra nok til at andre kan ha bruk for det — og lever dette i mottaket til Blå Kors gjenbruk i hovedbygget.
 • Avfall Sør tilbyr ikke veietjeneste ved gjenvinningsstasjonen i Sørlandsparken. Veietjenester er tilgjengelig på Mjåvann og Støleheia.
Bilde av trafikkskilt med påbudt kjøreretning og fartsgrense 15 km/t inne på stasjonen.

Overhold fartsgrensen og vis hensyn

 • Respekter fartsgrensen på 15 km/t inne på stasjonen
 • Følg anvist kjøremønster, og vis hensyn til andre besøkende og ansatte
 • Barn skal sitte i bilen under hele oppholdet
 • Kjøretøyets totalvekt må ikke overskride 3500 kg, og lastebiler, traktorer med henger o.l. er ikke tillatt
 • Husk at fargede sekker er forbudt – bruk gjennomsiktige sekker
 • Rygging er forbudt, og bil/tilhenger skal ikke krysse sperrelinjen foran containerne
 • Vennligst ikke stå på tilhengeren
 • Røyking er ikke tillatt på hele anlegget
Avfall Sørs gjenvinningsstasjon i Sørlandsparken som viser tak over containere

Følg anvist kjøremønster

 • Rygging er forbudt — kjør heller en ekstra runde
 • Inne på anlegget skal midterste felt benyttes for kjøring
 • Høyre og venstre felt benyttes kun for parkering og levering
 • Hvis du kjører for langt, skal du kjøre helt rundt og svinge til venstre rett før utkjørselen
 • Merk at det også er lov å svinge til venstre underveis på første langside så lenge du følger kjøreretningen
Detaljer av innsamlede båttvrak på Støleheia avfallsanlegg

Båtvrak leveres til Mjåvann og Støleheia

Tilhenger som lastes opp med jord ved hjelp av gul hjullaster

Kjøp jord, bark og kompost på Støleheia

 • Sørlandsparken gjenvinningsstasjon selger sekker med Torvfri plantejord i sommersesongen (fra påske til oktober). Salget er nå avsluttet.
 • Støleheia gjenvinningsstasjon kan du kjøpe jord, bark, kompost, sand, grus og pukk — hele året. Vi hjelper å laste tilhengeren din.
 • Du kan også kjøpe sekker med Torvfri plantejord. Hver sekk inneholder 40 liter kvalitetsjord uten torv – basert på moden, næringsrik kompost fra Støleheia avfallsanlegg.

Ønsker du jord- eller barkprodukter utkjørt med lastebil kan du henvende deg til Støleheia avfallsanlegg på telefon 38 15 23 95 eller postnaering@avfallsor.no – sjekk egen prisliste fra Avfall Sør Næring AS.


 

Avfall Sørs gjenvinningsstasjon i Sørlandsparken med visning av administrasjonsbygg og verksted med tak av solceller

Økt kapasitet og mer miljøvennlig drift

Gjenvinningsstasjonen i Sørlandsparken Øst har økt kapasitet og mer miljøvennlig drift sammenlignet med det tidligere anlegget i Skibåsen.

 • Større plass
 • Sikrere trafikkavvikling, inkl. nytt kjøremønster
 • Ingen fossildrevne maskiner
 • Bruk av tre som byggemateriale
 • Solceller
 • Kundeidentifisering

Se video om det nye anlegget:

Gjenvinningstips

Sorter avfallet ditt på forhånd og bruk gjennomsiktige sekker

Over 50 % av restavfallet kan gjenvinnes

Når du sorterer bra, kan vi holde gebyret nede

Spørsmål og svar

Bruk av gjenvinningsstasjonen er inkludert i fastgebyret ditt, så lenge det er privat husholdningsavfall du leverer. Les mer om renovasjonsgebyret.

Gjenstander som er i god stand kan leveres til ombruk på gjenvinningsstasjonen og selges videre i bruktbutikken Blå Kors gjenbruk på Mjåvann.
Når du sorterer avfallet ut fra hva det er laget av, kan vi sørge for at mest mulig av materialene blir brukt om igjen. Vi behandler noe selv, og sender de ulike avfallstypene videre til materialgjenvinning. Restavfallet blir sendt til Returkraft, og vi får strøm og varme fra avfallet. Det som ikke kan gjenvinnes, legges på deponi.

Ja, gjenvinningsstasjonene er bemannet. De ansatte hjelper deg med å forklare sorteringen dersom du er usikker. Du må imidlertid selv kaste avfallet ditt i containerne.

Du kan levere gjenstander til ombruk/gjenbruk på gjenvinningsstasjonen på Mjåvann eller i Sørlandsparken. Les mer om dette her.