Åpningstider

Mandag og onsdag
08:00 - 19:00
Tirsdag, torsdag og fredag
08:00 - 16:00
Lørdag
08:00 - 15:00

Kortere åpningstider

Onsdag 5. april
08:00 - 12:00

Vi holder stengt

Torsdag 6. april
Skjærtorsdag
Fredag 7. april
Langfredag
Lørdag 8. april
Påskeaften
Mandag 10. april
Andre påskedag
Mandag 1. mai
Arbeidernes dag
Onsdag 17. mai
Grunnlovsdagen
Torsdag 18. mai
Kristi himmelfartsdag
Mandag 29. mai
2. pinsedag
Mandag 25. desember
1. juledag
Tirsdag 26. desember
2. juledag
Kartskisse som viser kjørevei i området Dyreparken i Krsitiansand mot Sørlandsparken gjenvinningsstasjon i Sydinga 31

Veibeskrivelse

Gjenvinningsstasjonen er lokalisert i Sørlandsparken Øst ved IKEA. Benytt avkjørsel 87 fra E-18. 

MERK! Google Maps viser feil veibeskrivelse dersom du kommer sørfra. Det er ikke mulig å kjøre til anlegget via Sørlandshallen og Travparkveien. 

Se video for tips og råd før du besøker gjenvinningsstasjonen

Skiltnummer på bil i forgrunnen og skiltkamera og port i bakgrunnen.

Husk adgangsbevis!

Det er tre adgangsbevis som kan brukes for å komme inn på stasjonen:

 1. Skiltgjenkjenning på kjøretøy – som er den enkleste løsningen
 2. Skanning av QR-kode
 3. Skanning av nøkkelbrikke fra Avfall Sør

Registrer deg og hent dine adgangsbevis på minside.avfallsor.no

Les mer om kundeidentifisering her

Skiltrekke ved containere ved Avfall Sørs gjenvinningsstasjon i Sørlandsparken

Planlegg besøket ditt

Sjekk plasseringen av containere i vårt oversiktskart, og sorter avfallet ditt på forhånd.

 • Alt som kan materialgjenvinnes skal sorteres ut av restavfallet.
 • Vurder gjerne om noe er bra nok til at andre kan ha bruk for det — og lever dette i mottaket til Blå Kors gjenbruk i hovedbygget.
 • Avfall Sør tilbyr ikke veietjeneste ved gjenvinningsstasjonen i Sørlandsparken. Veietjenester er tilgjengelig på Mjåvann og Støleheia.
Avfall Sørs gjenvinningsstasjon i Sørlandsparken som viser tak over containere

Følg anvist kjøremønster!

 • Rygging er forbudt — kjør heller en ekstra runde
 • Inne på anlegget skal midterste felt benyttes for kjøring
 • Høyre og venstre felt benyttes kun for parkering og levering
 • Hvis du kjører for langt, skal du kjøre helt rundt og svinge til venstre rett før utkjørselen
 • Merk at det også er lov å svinge til venstre underveis på første langside så lenge du følger kjøreretningen
En stabel med 8-10 sekker med Krukkejord fra Grønn Vekst

Salg av jord i sekker

 • For å betale – kontakt en av våre ansatte.
 • Det er ikke mulig å kjøpe jord, bark og kompost lastet opp på tilhenger, men dette selges fortsatt på Mjåvann i sommersesongen (fra påske til oktober). På Støleheia kan du kjøpe jord, kompost, bark, sand og grus hele året.
 • Ønsker du jord- eller barkprodukter utkjørt med lastebil kan du henvende deg til Støleheia avfallsanlegg på telefon 38 15 23 95 eller postnaering@avfallsor.no – sjekk egen prisliste fra Avfall Sør Næring AS.
Detaljer av innsamlede båttvrak på Støleheia avfallsanlegg

Båtvrak leveres til Mjåvann og Støleheia

Alle båtvrak tas imot på gjenvinningsstasjonene på Mjåvann og Støleheia.

Husk at du kan fremdeles få 1000 kroner i vrakpant når du leverer fritidsbåten! Les mer om Miljødirektoratets ordning for vrakpant her.

Avfall Sørs gjenvinningsstasjon i Sørlandsparken med visning av administrasjonsbygg og verksted med tak av solceller

Økt kapasitet og mer miljøvennlig drift

Gjenvinningsstasjonen i Sørlandsparken Øst har økt kapasitet og mer miljøvennlig drift sammenlignet med det tidligere anlegget i Skibåsen.

 • Større plass
 • Sikrere trafikkavvikling, inkl. nytt kjøremønster
 • Ingen fossildrevne maskiner
 • Bruk av tre som byggemateriale
 • Solceller
 • Kundeidentifisering

Se video om det nye anlegget:

Gjenvinningstips

Sorter avfallet ditt på forhånd og bruk gjennomsiktige sekker

Over 50 % av restavfallet kan gjenvinnes

Når du sorterer bra, kan vi holde gebyret nede

Spørsmål og svar

Bruk av gjenvinningsstasjonen er inkludert i fastgebyret ditt, så lenge det er privat husholdningsavfall du leverer. Les mer om renovasjonsgebyret.

Gjenstander som er i god stand kan leveres til ombruk på gjenvinningsstasjonen og selges videre i Mjåvann bruktbutikk.
Når du sorterer avfallet ut fra hva det er laget av, kan vi sørge for at mest mulig av materialene blir brukt om igjen. Vi behandler noe selv, og sender de ulike avfallstypene videre til materialgjenvinning. Restavfallet blir sendt til Returkraft, og vi får strøm og varme fra avfallet. Det som ikke kan gjenvinnes, legges på deponi.

Ja, gjenvinningsstasjonene er bemannet. De ansatte hjelper deg med å forklare sorteringen dersom du er usikker. Du må imidlertid selv kaste avfallet ditt i containerne.

Du kan levere gjenstander til ombruk/gjenbruk på gjenvinningsstasjonen på Mjåvann eller i Sørlandsparken. Les mer om dette her.